Järjestöblogi


Jätä kommentti

Myssyistä lämpimiä ajatuksia!

IMG_3704_bKemin Marttojen viidessäkymmenessä jäsenessä on voimaa. Kulunut vuosi on ollut monella tavalla aktiivinen ja antoista. Näyte Kemin Marttojen hyväntekemisestä ja kädentaidoista näkyy valokuvasta. Martat virkkasivat  keväällä 95 kappaletta puuvillamyssyjä. Myssyt lahjoitettiin Länsi-Pohjan keskussairaalan syöpäklinikalle.

Puheenjohtaja Ulla Törmä kertoo, että Kemin Martat ovat olleet auttamassa maahanmuuttajanaisia kotoutumaan. Martat ovat opettaneet niin naisia kuin miehiäkin kaukaisista maista valmistamaan suomalaisia ruokia, leipomaan pullaa, ylläpitämään puutarhapalstaa. Henkinen tuki ja yhdessä tekeminen on lisännyt hyvinvointia puolin ja toisin.

Myyjäiset ovat olleet tärkeä toiminnanmuoto Kemin Martoille. Myyjäisistä syntyneen tuoton  Martat päättivät lahjoittaa seurakunnan ja sosiaalitoimen kautta lapsiperheille. Seitsemänkymmenen euron lahjakortteja lahjoitettiin juuri joulun alla kuusi kappaletta.

Hyvillä mielin martat päättävät aktiivisen toimitavuoden. Kunhan saisimme vain uusia ja nuoria marttoja mukaan toimintaan, pohtii Ulla Törmä.

Toiminnan iloa jatkossakin toivottaa

Sinikka Kähkönen, bloggaaja Majakan vapaaehtoistoiminnasta

Advertisement


Jätä kommentti

Tervolassa ollaan valmiita tukemaan yhdistystoimintaa

Missä ihmiset ovat ja miten heidät tavoittaa? Vastaus on usein yksinkertainen; netissä tietenkin. Netissä kootaan vertaisryhmiä, tutustutaan uusiin ihmisiin, löydetään vanhoja tuttuja ja innostutaan yhdessä hyväntekeväisyydestä tai järjestämään tapahtuma, joka tuo tunnetuksi omaa paikallisyhteisöä ja kokoaa ihmiset myös fyysisesti yhteen. Kun puhutaan ihmisten yhteenliittymien, yhteisöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksistä, on viestintä- ja mediaosaamisen vahvistaminen yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tavoitteista.

Samanaikaisesti virtuaalisen kanssakäymisen rinnalla vahvistuu ihmisen tarve toisen ihmisen fyysiseen kohtaamiseen ja läsnäoloon. Ei riitä, että pidetään yhteyttä ja tiedotetaan asioista netissä, vaan entistä enemmän ihmiset kaipaavat perinteistä yhdessäoloa, rinnalla kulkemista, sitoutumista ja aitoja kohtaamisia. Tervolassa pohdittiinkin, miten vastaamme tähän tarpeeseen tulevaisuudessa.

Illan aikana kävi ilmi, että yhdistys-kunta yhteistyö on Tervolassa toimivaa. Mikäli innostuneita ihmisiä ja tekijöitä löytyy, kunta tukee mielellään omalla panoksellaan tapahtuman tai hankkeen etenemistä. Hyviä kokemuksia on isoistakin hankkeista, jotka ovat mm. nuorten aloitteesta syntyneet. Tervolassa onkin satsattu erityisen hyvin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin ja tiedostettu tarve yhdistystoiminnan tukemiselle. Vapaa-aikatoimi on suhteellisen pieni ja jakamalla toiminta-avustuksia toimiville yhdistyksille harrastus- ja ajanvietemahdollisuudet lisääntyvät pienessä pitäjässä. Myös tiloja tarjotaan hyvin yhdistysten käyttöön.

Tapahtumat ovat Tervolassa pääosin yhdistysvetoisia. Kunta tukee tapahtumanjärjestelyjä, mutta päävastuu on yhdistyksillä. Ja tapahtumia riittääkin Tervolassa moneen lähtöön: Joulunavaus, Ämpäripää- tapahtuma, Pitäjäjuhla, Kevätsiemennys, Arkeologian päivät, lukuisat urheilukilpailut ja muut tapahtumat, kuten Maaseudulta käsin -messut.

Keskusteluissa tunnistettiin tarve yhdistysten välisen yhteistyön tiivistämiselle. Liian usein yhdistykset pyörittävät omaa toimintaansa omassa piirissään tietämättä toisten yhdistysten samankaltaisista toiminnoista tai tarpeista. Kun voimavaroja yhdistetään ja osaamista jaetaan, saadaan helpommin asiat tapahtumaan. Erityisesti hanketoiminnassa korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän yhdistysten välinen yhteistyö ja myös rahoitusta on paremmin saatavilla, kun ideoita toteutetaan yhteistyössä toisten kanssa.


Jätä kommentti

Simossa pohdittiin yhdistysten yhteistyötä

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry jalkautui Simoon yhdessä Peräpohjolan kehitys ry:n kanssa keskustelemaan tulevaisuuden suunnitelmista ja yhteistyön mahdollisuuksista saman pöydän ääreen yhdistys- ja kuntatoimijoiden kanssa. Haasteet ja mahdollisuudet ovat yhteisiä, kun puhutaan yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden trendeistä ja paikallisen kehittämisen vahvistamisesta.

Tilaisuudessa kuultiin illan aikana sote- ja kylätoimijoiden lisäksi myös urheilu- ja nuorisojärjestöjen paikallisia kuulumisia. Erityisesti urheilutoiminta on Simossa viime vuosina nuortunut ja aktivoitunut. Tyypilliseen tapaan myös Simossa on nähtävissä suuntaus, jossa aktiivisimmat ihmiset hääräävät useissa yhdistyksissä yhtä aikaa, mm. lasten harrastustoiminnan mukana. Tällöin myös yhdistysten keskinäinen yhteistyö on helppoa ja luontevaa.

Avustuksista puhuttaessa esiin nousi sponsoritukien laskeva suuntaus lähivuosina. Miten jatkossa turvataan urheilutoiminnan rahoitus, kun yritykset vähentävät tukiaan? Olisiko tässä paikka yhdistysten yhdessä hakea uusiin toimintamuotoihin uudenlaisia rahoituslähteitä? Esiin nousivat mm. erilaiset hankemahdollisuudet tulevaisuuden toiminnan rahoittamiseksi. Talkootyöllä saadaan helposti seuratoiminnassa katettua hankkeiden omarahoitusosuutta niin, että lopulliset kulut jäävät suhteellisen pieniksi.

Myös yhdistysten tilakysymys on Simossa akuutti. Tarvetta olisi yhdistysten yhteisille toimitiloille, mistä yhdistykset saisivat myös säilytystiloja käyttöönsä. Myös kaikille avoin kohtaamispaikka voitaisiin perustaa samaan yhteyteen lähelle muita kuntakeskuksen palveluita. Tällä saralla työ Simossa jatkuu.

Simon_tyopaja


Jätä kommentti

Kylmästä lämpimään

Kolme vuotta sitten sain tietää, että aloittaisin äitiyslomani jälkeen Meri-Lapin Majakka ry:ssä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina. Ensimmäinen tempauksemme oli MKArtic Ice Marathon- tapahtuma, missä jaoimme lämpöä katsojille ja samalla puhuimme vapaaehtoistoiminnasta. Keli oli aivan tolkuttoman kylmä ja kylmyyttä lisäsi vielä kevyt vinkka. Siellä me lämpimässä istuimme puolijoukkueteltassa lämpimän kamiinan lämmössä. Muutama Lumilinnan katsoja kävi mehut juomassa ja keksit syömässä.

Työni kolme kulmakiveä on ollut jalkautuminen, kohtaaminen ja saavutettavuus. Jalkautuminen on sitä, että mennemme sinne missä ihmiset ovat: messuille, kauppakeskuksiin, kouluihin, toreille, tapahtumiin. Olemme olleet esittelemässä Majakan toimintaa ja eri yhdistysten vapaaehtoistoimintaa mm. Peräpohjola- markkinoilla, rakentajamessuilla, Tervolan Maaseudulta käsin – messuilla ja monessa muussa tapahtumassa.

Kohtaaminen tarkoittaa minulle toisen ihmisen kuuntelemista ja näkemistä sekä kohtaamista keskustelun myötä. Kohtaaminen on lisäksi välittämistä ja läsnä olemista. Koskaan emme voi sanoa, että tiedän, miltä sinusta tuntuu. Voi vain koittaa ymmärtää, ja kohtaaminen antaa tähän työkaluja.

Kolmannen kulmakiven olen parastanut evankelis-luterilaiselta seurakunnalta. Heillä on otettu saavutettavuusohjelma käyttöön. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua, olla kuultuna ja nähtynä. Saavutettavuus on lisäksi yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistuumin olemme tehneet yhteisen tavoitteen eteen töitä. Minut on saavutettu ja minäkin olen saavuttanut erilaisia ihmisiä.

Kiitän lämpimästi Sinua yhteistyöstä, mitä olemme tehneet vapaaehtoistoiminnan eteen. Työ ei ole valmis, vain minä olen. Aloitan 7.1.2014 Pohjantähti-opistolla uusin haastein. Toivokin, ettei yhteistyö loppuisi tähän, vaan jatkuisi uuden työntekijän kanssa, sillä työ vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen eteen jatkuu Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:ssä.

Mira Karhu


Jätä kommentti

Keminmaan kunnanvirastossa on erityisiä joulukuusia

Keminmaan joulukuusetJoulun aikaan on monta mahdollisuutta saada joulumieli.  Keminmaan kunnanviraston aulassa on kaksi joulukuusta, joiden joulukoristeet kätkevät sisälleen pienen sydämenmuotoisen paperinpalan.  Sydämeen on kirjoitettu erityinen viesti. Lapussa lukee esimerkiksi tyttö 6 v tai poika 11 v.

Seinällä olevasta ilmoituksesta salaperäinen asia selviää. Keminmaan Lions Club Neidonkengän jäsenet järjestävät vapaaehtoistyönä jo perinteeksi muodostuneen joululahjakeräyksen. Kuka tahansa voi käydä hakemassa joulukoristeen ja lahjoittaa joululahjan, jollekin keminmaalaiselle lapselle. Lahjansaajasta on tiedossa ikä ja sukupuoli. Lahjat toimitetaan Keminmaan perhetyöntekijöiden toimesta lapsiperheille. LC/Neidonkengän presidentti Leena Sakaranaho kertoi, että kyseinen joululahjatempaus on jo kahdeksas. Kukahan saa hyvän mielen tähän tempaukseen osallistuvista, vapaaehtoistyötä tekevät, lahjanantajat, perhetyöntekijät vai lapsi joka saa lahjan?

Alla hyvän tekemisen resepti, joka löytyy Keminmaan kunnanviraston aulasta joulukuusien vierestä.

Hyvä joululahjakeräykseen osallistuja!

1) Ota joulukuusesta koriste

2) Joulukuusen koristeen sisällä olevaan sydämeen on merkitty lahjansaajan sukupuoli ja ikä (esim. tyttö 3 v tai poika 11 v).

3) Hanki lahja ja paketoi se kauniiseen joululahjapakettiin. Liitä paketin päälle sydän, jossa lukee lahjansaajan sukupuoli ja ikä.

4) Tuo lahjapakettisi kunnanviraston perhetyöntekijöille viimeistään ti 17.12.

Kiitos osallistumisestasi!

LC Keminmaa/Neidonkenkä

Keminmaan kunta/perhetyö


Jätä kommentti

Muistiyhdistyksen Ulla Kuusistolle vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto

Ulla KuusistoUlla Kuusistolle luovutettiin Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto Arjen Sankareita järjestömessuilla. Vuoden 2013 vapaaehtoinen äänestyksessä kansalaiset saavat ehdottaa palkinnon saajaa perusteluineen. Tämän vuoden palkinnon saajaa perusteltiin seuraavasti:

”Ulla on ollut vuosia Länsi-Pohjan Muistiyhdistyksen vapaaehtoinen puheenjohtaja ja järjestänyt virkistystä ja retkiä muistiperheille sekä toiminut muistisairaiden läheisille kerho/vertaistukiryhmän ohjaajana. Hän on kouluttautunut Muisti-Kaveriksi ja silti hän jaksaa jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana”.

Haastattelussa Ulla kertoo, että muistisairaista tulee välittää ja heitä tulee kohdata. Palkinnon saaja kiittää koko muistiyhdistystä ja sen kaikkia toimijoita yhteisestä työstä muistisairaiden ja heidän omaisten hyväksi tehtävästä työstä. Monet vapaaehtoistoiminnassa ja yhdistystoiminnassa mukana olevat iloitsevat Ullan saamasta huomionosoituksesta.

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto jaettiin kolmannen kerran ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tunnustuspalkinnon taustayhteisönä on Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry.