Järjestöblogi


Jätä kommentti

Simossa pohdittiin yhdistysten yhteistyötä

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry jalkautui Simoon yhdessä Peräpohjolan kehitys ry:n kanssa keskustelemaan tulevaisuuden suunnitelmista ja yhteistyön mahdollisuuksista saman pöydän ääreen yhdistys- ja kuntatoimijoiden kanssa. Haasteet ja mahdollisuudet ovat yhteisiä, kun puhutaan yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden trendeistä ja paikallisen kehittämisen vahvistamisesta.

Tilaisuudessa kuultiin illan aikana sote- ja kylätoimijoiden lisäksi myös urheilu- ja nuorisojärjestöjen paikallisia kuulumisia. Erityisesti urheilutoiminta on Simossa viime vuosina nuortunut ja aktivoitunut. Tyypilliseen tapaan myös Simossa on nähtävissä suuntaus, jossa aktiivisimmat ihmiset hääräävät useissa yhdistyksissä yhtä aikaa, mm. lasten harrastustoiminnan mukana. Tällöin myös yhdistysten keskinäinen yhteistyö on helppoa ja luontevaa.

Avustuksista puhuttaessa esiin nousi sponsoritukien laskeva suuntaus lähivuosina. Miten jatkossa turvataan urheilutoiminnan rahoitus, kun yritykset vähentävät tukiaan? Olisiko tässä paikka yhdistysten yhdessä hakea uusiin toimintamuotoihin uudenlaisia rahoituslähteitä? Esiin nousivat mm. erilaiset hankemahdollisuudet tulevaisuuden toiminnan rahoittamiseksi. Talkootyöllä saadaan helposti seuratoiminnassa katettua hankkeiden omarahoitusosuutta niin, että lopulliset kulut jäävät suhteellisen pieniksi.

Myös yhdistysten tilakysymys on Simossa akuutti. Tarvetta olisi yhdistysten yhteisille toimitiloille, mistä yhdistykset saisivat myös säilytystiloja käyttöönsä. Myös kaikille avoin kohtaamispaikka voitaisiin perustaa samaan yhteyteen lähelle muita kuntakeskuksen palveluita. Tällä saralla työ Simossa jatkuu.

Simon_tyopaja

Advertisement