Järjestöblogi


1 kommentti

Harjoittelussa..

Olen Jaana Lauronen, toisen vuoden sosionomiopiskelija Lapin Ammattikorkeakoulun Kemin yksiköstä. Tämä on ollut ensimmäinen työharjoittelujaksoni opintoihini liittyen. Aloitin näin aikuisena uuden ammatin opiskelun mikä on ollut hyvin antoisaa, palkitsevaa ja tuonut uutta sisältöä elämääni. Tämä ensimmäinen harjoitteluni antoi minulle hyvän pohjan seuraavia jaksoja varten. Hanketyön periaatteet ja projektiluontoisuus tuli näiden viikkojen aikana minulle tutuksi. Hanketyö vaatii paljon valmistelua, ennen kuin päästään kunnolla vauhtiin.

 
Lähdin opiskelemaan sen jälkeen kun olin ollut useamman vuoden työttömänä sekä toipunut tarpeeksi vaikean sairauden jälkeen. Koulun penkille palaaminen ei ollut helppoa, mutta se on antanut paljon uutta sisältöä elämääni, ja olen sen myötä saanut uusia ystäviä ja hyvää tietoa sosiaalialalta. Olen opiskellut vauhdilla ja nauttinut joka hetkestä. Jos harkitset samaa, ryhdy rohkeasti siihen, se kannattaa kyllä.

 
Perheeni on tukenut minua paljon viime vuosina. Minulla on kaksi poikaa, aviomies ja neljä koiraa. Siinä onkin syytä kerrassaan opiskella uusi ammatti ja sitä myöten mahdollisesti työllistyä uudelleen. Työttömyys raastaa niin henkisesti kuin rahallisesti. En ole kuitenkaan sen antanut latistaa minua. En tunne itseäni syrjäytyneeksi tai osattomaksi tässä yhteiskunnassa. Jotkut rahaa vaativat asiat jäävät kokematta, mutta monia arvokkaita hetkiä on tullut tilalle.

 
Työharjoitteluni aikana tein erilaisia hankkeen alkuvaiheeseen liittyviä tehtäviä. Taustaselvityksiä, yhteistyötietojen etsimistä sekä osallistuin hankkeen verkostopalavereihin. Työharjoitteluni kuluessa olen saanut runsaasti tietoa järjestötoiminnasta ja hanketyön merkityksestä yhteiskunnassamme. Minulla on itselläni järjestötaustaa ainoastaan siltä osin, että olen ollut jäsenenä Kuuloliitossa sekä sen alla toimivassa Akustikus-neurinoomayhdistyksessä. Lisäksi olen jäsenenä Suomen Mielenterveysseurassa. Majakkatalossa harjoitteluni aikana järjestötoiminta sai omalla kohdallani aivan uudenlaisen merkityksen. Itse järjestötyö on kiinnostanut minua jo pitkään, ja sainkin siihen liittyen hyödyllistä tietoa. Majakkatalon toiminta on tullut minulle tutuksi ja olen saanut kokea mm. lankakeräryhmässä vapaaehtoistyön merkityksen ja voimannuttavan vai-kutuksen niihin henkilöihin, jotka siihen osallistuvat viikoittain.

 
Tämän hankkeen tarkoituksena on mm. lisätä nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa työ- ja toimintakykyä. Hanke tekee yhteistyötä järjestöjen, julkisen – ja koulutussektorin kanssa, minkä näen ainoastaan hyvänä asiana. Alueellamme on käynnissä myös muita hankkeita, jotka nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

 
Viime aikoina on julkisuudessakin kirjoitettu paljon nuorten huolestuttavasta tilanteesta, erityisesti sellaisten nuorten osalta, joille ei ole löytynyt opiskelu- tai työpaikkaa. Kuka tahansa voi tänä päivänä ajautua tilanteeseen, jossa on vaarana väliinputoaminen tai syrjäytyminen. On tärkeää, että hanketoiminnassa on mukana eri alueiden toimijoita, vain monipuolisella yhteistyöllä on mahdollisuus pureutua ennaltaehkäisevään toimintaan nuorten syrjäytymistä vastaan. Yhteiskunnassamme koulutus ja työpaikka liitetään hyvinvointia ja osallisuutta edistäviin asioihin, samoin kuin fyysinen ja henkinen hyvinvointi. Nämä ovat niitä tekijöitä, joiden avulla kiinnitytään aktiivisiksi toimijoiksi yhteiskunnassamme, ja jokaisella on oikeus siihen, myös nuorilla. Järjestöjen roolin merkitystä ei voi väheksyä, sillä järjestötoiminta antaa paljon siinä mukana oleville toimijoille, erityisesti nuorille. Toivokin että tämän hankkeen myötä ymmärretään järjestötyön mahdollisuudet nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

 
Työharjoittelujakson aikana olen saanut olla mukana positiivisessa työyhteisössä. Tämän kirjoituksen myötä haluan lausua kiitokset kaikille Majakkatalon työntekijöille mukavasta kokemuksesta järjestötoiminnan parissa, erityisesti Hyvinvointia Yhteistyöllä Meri-Lapissa -hankkeen työntekijöille Annelle ja Maaritille. Toivonkin heille paljon työntäyteisiä ja vauhdikkaita päiviä tämän hankkeen kimpussa kesän mittaan.

 
Toivon kaikille blogin lukijoille hyvää ja aurinkoista kesää sekä vielä kerran kiitokset Majakka -talon väelle.

Mukavaa kesää toivottaen,
Jaana

0

Advertisement


Jätä kommentti

Asianajaja Jukka Kumpuvuori rohkaisee ihmisiä pitämään kiinni oikeuksistaan

Turkulainen vammaisten oikeuksiin erikoistunut asianajaja Jukka Kumpuvuori oli Lapin kierroksellaan toukokuun lopulla, ja poikkesi myös Kemissä kertomassa asiasta kiinnostuneille työstään. Kumpuvuori on itse liikuntavammainen ja ainoa asianajaja Suomessa, joka on erikoistunut vammaisten asioihin. Majakkatalon Kajuutta- huone olikin täpöten täynnä paikallisia yhdistysaktiiveja ja muita asiasta kiinnostuneita, ja syystä.

Esimerkkinä Kemin tilanteesta Kumpuvuori muistutti kuulijoita kantelusta, jonka Henkilökohtaisten avustajien Työnantajien liitto ry (HETA- liitto) on tehnyt Kemin kaupungin vammaispalveluista. Kantelu liittyy vammaispalveluiden toimintaohjeeseen henkilökohtaisen avustamisen järjestämisestä, jossa on useita lainvastaisia kohtia. Kuulijoilla oli myös muita henkilökohtaiseen apuun liittyviä väärinkäsityksiä ja virheellistä tietoa, jotka Kumpuvuori puheenvuorollaan oikaisi.

Potilasjärjestöt olivat havainneet myös muita puutteita ja lainvastaisia toimia Meri- Lapin kuntien vammaispalveluissa. Suurimmat ongelmat ovat juuri henkilökohtaisen avun järjestämisessä, avustajien palkkaamisessa sekä lisätuntien ja korvausten saamisessa matkoja varten. Kunnat rikkovat myös hyvin useasti lain

Kumpuvuori kertoi lähiaikoina voimaan astuvista lakimuutoksista, jotka vaikuttavat suuresti vammaisten elämään ja oikeuksiin. YK:n vammaisten yleissopimuksen ratifiointi etenee ja itsemääräämisoikeuslain muutokset ovat parhaillaan vireillä. Vammaispalvelu- ja kehitysvammalaki yhdistyvät tulevaisuudessa ja yhdenvertaisuuslakia muutetaan koskemaan vammaisten osalta myös yksityisiä palveluja. Kaikki nämä uudistukset tuovat vammaisille enemmän oikeuksia yhteiskunnassa, ja luovaJ.Kumpuvuorit tasa- arvoa niin julkisissa palveluissa kuin yksityisellä puolella.

Kumpuvuoren viesti vammaisille oli, että oikeuksistaan täytyy pitää kiinni. Hän rohkaisi ihmisiä valittamaan, jos kokee tulleensa kohdelluksi väärin kunnan päättäjien toimesta. Apua valitusprosessiin ei välttämättä julkisen oikeusavun puolelta saa, mutta mm. potilasjärjestöt, vammaisten parissa työskentelevät hankkeet sekä Kumpuvuori itse pystyvät neuvomaan ja tukemaan näissä tilanteissa.

Teija Karisaari

Kirjoittaja on Meri-Lapin alueen CP- yhdistyksen sihteeri, Kemin seudun Invalidien jäsen sekä Erityistukea elämään- hankkeen projektityöntekijä.


Jätä kommentti

Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa pisti tuulemaan

Majakan arkeen kuuluu monipuolinen projektitoiminta. Majakassa on toteutettu hankkeita kautta aikojen ja toiminnan kehittämiseen on hyödynnetty pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksia. Nyt kuitenkin Majakassa puhaltaa uusia tuulia, sillä organisaation ensimmäinen ESR-rahoitteinen hanke on käynnistynyt kevään 2015 aikana.

Mitä kaikkea tämä uusi rahoitusmuoto on tuonut tullessaan onkin ihan oma tarinansa. Hankkeessa on aloittanut työskentelyn projektipäällikkö Maarit ja projektikoordinaattori Anne. Toukokuussa työ alkoi uusien logojen metsästyksellä, sillä EU edellyttää, joka on tietenkin varsin ymmärrettävää, että hankeen rahoittaja ja myöntäjä tulevat esille jokaisessa julkaisussa, esitteessä sekä toiminnan esittelyssä. Myös kuntarahoittajien näkyvyys, jotka Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Meri-Lapin kehittämiskeskus, tulee huomioida julkaisuissa. Oli siis luotava uudet lomakkeet tai paremminkin sanottuna Majakan omat lomakkeet tuunattiin sellaiseen muotoon, että kaikki rahoittajien logot saatiin esille.

Tietotiimin osaaminen on ollut kullanarvoinen asia, sillä ilman heidän taitojaan olisi tässä operaatiossa mennyt huomattavasti enemmän aikaa. Majakan www-sivuille ilmaantui ESR-lippu, jonka kautta vierailija pääsee klikkaamaan itsensä hankkeen sivulle. Siellä kyllä kannattaakin käydä, jotta pääset hankkeen tavoitteista jyvälle (http://www.majakkatalo.fi/esr-hanke). Hankkeella on myös oma blogi, joka toivottavasti saa paljon kirjoituksia ja sen myötä lukijoita. Blogissa kerrotaan hankkeen etenemisen vaiheita ja tuloksia. Tässä siis jo parhaillaan luet hankkeen ensimmäistä blogikirjoitusta.

Näin hankkeen alussa ja etenkin kesälomien kynnyksellä, hankkeen haasteena on ehtiä kontaktoitua yhteistyö- ja hankekumppanien kanssa, ennen heidän lähtöä ansaitulle kesälomalle. Kuten arvaattekin, että uusilla hanketyöntekijöillä ei ole vielä ehtinyt lomaa karttua.. ja monia asioita koitetaan puskea eteenpäin, jotta työ olisi järkevää myös kesän aikana. Mukavasti ovat kalenterit täyttyneet eri tahojen tapaamisista ja vuoropuhelu heidän kanssaan on aloitettu. Hankkeen alueena on koko seutukunta, joten voitte arvata, että sähköpostit ja puhelut ovat sinkoilleet määrätietoisesti edes takaisin. Hienosti meidät on otettu vastaan ja kiitokset siitä yhteistyökumppaneille, vaikka varmasti on useita tahoja heidän ovia kolkuttelemassa. Ja se mitä ei ehditä, niin tehdään sitten syksyllä. Alueen sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat saaneet kyselyn, jolla kartoitetaan heidän tuottamia nuorten palveluja sekä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Kesän aikana pystytään sitten perehtymään ja analysoimaan tähän hankkeen keskiössä olevaan asiaan.

Yhteistyö, joka näkyy myös hankkeen nimessä, on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteinen päämäärä saavutetaan hankkeen edetessä. Nyt moni asia on vielä avoimena, mutta eiköhän ne loputkin asiat jäsenny hankkeen edetessä ja kehittäjäryhmien alkaessa toimimaan. Majakan hanke ei ole ainoa uuden EU-ohjelmakauden rahoituspäätöksen saanut hanke alueellamme. Meitä on neljä, jotka ovat saaneet samaisesta toimintalinja 5:stä (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) rahoituksen ja olemmekin jo ehtineet tavata toisiamme ja suunnitella myös yhteisiä toimintoja. Parhaimmillaan hankkeet täydentävät toisiaan ja siihenhän me uskomme yhteistyön nimissä.WP_20150520_15_55_00_Pro

Kaiken kaikkiaan aloitus on ollut varsin vauhdikas, sillä myös rahoittaja on halunnut tavata meitä ja olemme vierailleet Rovaniemellä jo useampaan kertaan erilaisissa hankkeen yhteisissä tapaamis- ja koulutustilaisuuksissa. Uuden aloittaminen on haastavaa ja samalla mielekästä, sillä voit olla itse vaikuttamassa toimintatapoihin ja sitä kautta tuloksiin! Hyvää kesää kaikille ja toivottavasti tapaamme!

 

Kesäterveisin
Maarit Pulkkinen
projektipäällikkö