Järjestöblogi


Jätä kommentti

Kohtaamispaikkapäivien antia

Kävimme ensimmäistä kertaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sini Höltän kanssa valtakunnallisilla Kohtaamispaikkapäivillä 17-18.3.2015. Kohtaamispaikkapäivät järjestettiin tänä vuonna Seinäjoella. Ne olivat jo kymmenennet ja ensimmäiset kaksikieliset. Kohtaamispaikkapäivien tarkoituksena on koota yhteen kohtaamispaikkojen ja järjestökentän työntekijät sekä vapaaehtoistyöntekijät ja jakaa eväitä ja ajatuksia toiminnan kehittämiseen.

Ohjelmaa päivillä oli melko monipuolisesti luennoista Seinäjoen kaupungin vastaanottoon! Päivien aikana saimme kuulla viisi eri luentoa, joissa aiheina oli mm. ihmisen kohtaaminen, työntekijän ja vapaaehtoisen jaksaminen, RAY:n seurantakäytännöt sekä suomalaisen yhteiskunnan murros ja järjestötyön pysyminen muutosten mukana.

Osallistuimme Open Space-työpajaan, joka käsitteli vapaaehtoistoimintaa tulevaisuudessa. Työpajassa syntyi mielenkiintoista ja antoisaa keskustelua vapaaehtoistoiminnan uudistamisesta. Itselleni iskostui hyvin mieleen, että vaikka puhutaankin tulevaisuudesta, niin se ei tarkoita huomista tai ensi vuotta – tulevaisuus on tässä ja nyt ja muutoksiin on tartuttava välittömästi! Ihmisiä mietitytti ja puhutti paljon nuorten vähäinen aktiivisuus vapaaehtoistoiminnassa ja kuinka tilanne saataisiin muuttumaan. Lopputuloksena oli pitkälti ajatus siitä, että järjestöjen tulee katsoa itseään peiliin – asenteiden ja toiminnan on muututtava sellaiseksi, että ne kohtaavat nuorten ajatusmaailman kanssa. On mentävä sinne, missä nuoret ovat.

Kävimme tutustumassa Seinäjoen järjestötaloon, joka on yhdistysten yhdistys. Järjestötalo toimii paljolti samalla periaatteella kuin meidän Majakkatalomme. Järjestötalon tilat olivat hulppeat ja saimme ihailla sen hyvin organisoitua toimintaa. Vierailusta saimme paljon uusia ideoita Majakkatalonkin kehittämiseen.IMG_2103

Päivillä saimme luotua uusia kontakteja ja näkökulmia vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Luennot olivat monipuolisia ja etenkin luento työntekijän sekä vapaaehtoisen jaksamisesta antoi ihan konkreettisia ajatuksia kotiin vietäväksi. Kaiken kaikkiaan Kohtaamispaikkapäivät olivat antoisa kokemus ja Seinäjoki organisoi tapahtuman hyvin.

Kohtaamispäivien loppu huipentui vuoden 2016 Kohtaamispaikkapäivien julkistamiseen ja ensivuonna niitä vietetään Meri-Lapissa! Aloitamme kovan suunnittelutyön vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sini Höltän kanssa kevään aikana ja hyödynnämme varmasti Seinäjoelta saatuja kokemuksia järjestelyissä. Seinäjoelle oli jo selkeästi saapunut kevät ja toivottavasti saimme tuotua sitä edes hiukan mukanamme Kemiin. Uutta virtaa saaneena on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita!

Iloisin terveisin,

Niina Irva

vapaaehtoistoiminnan ohjaaja

Advertisement


Jätä kommentti

Erityistukea elämään- hanke kehittää ja tukee osatyökykyisten työllisyyttä

Erityistukea elämään on Pohjantähti- opiston hallinnoima uusi ESR- hanke, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää osatyökykyisten, kuten vammaisten ja muutoin erityistukea tarvitsevien kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia.

Työllistymisen lisäksi hankkeessa kehitetään muun muassa kohderyhmän sosiaalista kuntoutusta, jolla vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä kaikilla elämän osa-alueilla. Tässä työvälineenä käytetään projektihenkilökunnan tarjoamaa palveluohjausta sekä joidenkin asiakkaiden kohdalla Kehitysvammaliiton kehittämää Toimi- menetelmää toimintakyvyn kuvaamiseen.pto

Lisäksi hanke mahdollistaa kehittämisfoorumit, joiden kautta voidaan lisätä eri vammaispalvelujen henkilöstön osaamista sekä edistää eri tahojen välistä yhteistyötä.

Koulutuksia ja foorumeita järjestetään myös pääkohderyhmän kanssa työskenteleville tahoille sekä omaisille, yhdistyksille, yrityksille ja oppilaitoksille.

Erityistukea elämään- hanke etsii aktiivisesti yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organisaatioita mukaan yhteistyöhön, jotta mahdollisimman monelle asiakkaalle löytyisi harjoittelu- tai työpaikka. Hanke tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden opinnäytetöiden tai harjoitteluiden suorittamiseen esim. sosionomiopiskelijoille. Hankeen rahoitus on vuoden 2017 loppuun saakka, jona aikana luodaan sovellettavissa oleva malli elinikäisestä oppimisesta.

 

Erityistukea elämään- hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat aktiivisesti Kemin kaupunki sekä koulutuskuntayhtymä Lappia. Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjantähti- opistolta projektityöntekijä Teija Karisaari, puh. 044- 388 3799 tai teija.karisaari@pto.fi.


Jätä kommentti

Uudet vapaaehtoistoiminnan ohjaajat esittäytyvät!

Olen 24-vuotias, keväällä 2014 Humanistisesta ammattikorkeakoulusta valmistunut yhteisöpedagogi. Olen kotoisin Ylitorniolta, mutta tällä hetkellä asun Kemissä. Aloitin työt Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:ssä maaliskuussa, kun minut palkattiin RAY:n paikka auki-avustusohjelman tuella vapaaehtoistoiminnan ohjaajaksi.niina

Aikaisemmin olen työskennellyt mm. koulunkäynninohjaajana ja viimeisimpänä ohjaajana lastensuojeluyksikössä. Opintojeni ja työhistoriani myötä olen saanut paljon kokemusta ohjaustyöstä ja toimimisesta erilaisten ihmisten kanssa. Vapaa-ajallani olen mukana urheiluseuratoiminnassa ja valmennan nuoria kilpahiihtäjiä.

Uudessa työssäni vapaaehtoistoiminnan ohjaajana odotan työltä monipuolisuutta, uusia haasteita järjestötyön kentällä sekä kohtaamisia ihmisten kanssa.

Aurinkoisin terveisin,

Niina Irva

vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
_________________________________________________________________________________________________

Olen Niina Hietala Kemistä. Olen tullut Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:hyn tutustumaan järjestötoiminnan saloihin muutaman kuukauden ajaksi.

Järjestötoiminta on osittain tuttua minulle Leijonaemot ry:n kautta, jossa olin ensin rivijäsenenä ja nyt toimin toista vuotta vapaaehtoisena vertaisohjaajana paikallisyhdistyksessämme eli Meri-Lapin emoissa. Leijonaemot ovat erityislasten vanhempia, ja ryhmässä saadaan niin tarpeellista vertaistukea kuin tietoakin.

Vapaaehtoistoiminnan ohjaajana toivon pystyväni tekemään asiakaspalvelun ohella toimintaamme yhä tunnetummaksi ja helposti lähestyttäväksi.NiinaH

Aurinkoisin kevätterveisin,

Niina Hietala

vapaaehtoistoiminnan ohjaaja


Jätä kommentti

Yhdessä innostuen ja kehittäen vapaaehtoistoimintaa

Alkuvuoden aikana olen ollut muutaman kerran radiossa puhumassa Lankakerä-ryhmästämme, mutta myös keskustelemassa merilappilaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistoiminta on herättänyt myös keskustelua siitä, mistä aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden uupuminen johtuu. Sanotaan, että ihmiset eivät lähde yhdistystoimintaan eivätkä vapaaehtoisiksi. Toisaalta taas puhutaan, että yhdistystoiminnan byrokraattisuus ja uudenlaisten, kiinnostavien vapaaehtoistoiminnan muotojen puuttuminen karkottaa kiinnostuneet. Tiedonpuute puolin ja toisin ei myöskään helpota tilannetta. Syitä on useita, joita voidaan pitää seurauksina ja seurauksia puolestaan syinä. Lopputulos on kuitenkin sama: vapaaehtoistoimijoita ei ole tarpeeksi.

Pirkko Hakkarainen kertoi artikkelissaan ”Vapaaehtoistoiminta Suomessa”, että tilastoihin perustuen eniten vapaaehtoistyötä tehdään kulttuurin ja liikunnan parissa. Samaisessa artikkelissa viitattiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry tekemään tutkimukseen, jonka mukaan joka kolmas 15–74- vuotiaista oli osallistunut vapaaehtoistoimintaan vuosina 2001 ja 2000. Vapaaehtoistoimintaa siis tehdään ja suomalaiset ovat kiinnostuneita vapaaehtoisuudesta. Vapaaehtoistoiminta perustuu haluun tehdä hyvää itseä kiinnostavien asioiden puitteissa. Vapaaehtoistoimintaa on niin monen erilaista kuin on tekijääkin, sillä jokainen toimii vapaaehtoisena omalla persoonallaan ja sellaisissa tehtävissä, jotka kiinnostavat.

Miten saisimme merilappilaiset kiinnostumaan alueemme vapaaehtoistoiminnasta ja kokeilemaan toimintaa yhdistyksissä? Mitä yhdistykset voisivat tarjota alueemme ihmisille, jotka kiinnostuvat yhdistystoiminnasta? Entä, miten vastaamme ihmisille, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, mutta eivät sitoutua yhdistykseen? Meillä on vielä vapaaehtoistoiminnassa paljon pohdittavaa ja kehitettävää, mutta yhdessä yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden kanssa voimme viedä asioita eteenpäin.

Järjestämme Järjestöbrunsseja Meri-Lapin kunnissa maalis-huhtikuun aikana. Pohditaan yhdessä, mitä voisimme tehdä merilappilaisen järjestökentän ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Jos nämä asiat kiinnostavat, olet yhdistystoimija tai yhteistyökumppani, olet tervetullut keskustelemaan! Meri-Lapin VALIKKO-verkosto aloittaa toimintansa myös kevään aikana. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki vapaaehtoistoimintaa ohjaavat ja koordinoivat. VALIKOn kokoontumisajat tiedotetaan myöhemmin!

 

Sini Hölttä / Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

 

Katso Järjestöbrunssien paikat, aikataulut ja ilmoittautumisohjeet: www.jarjestotietopalvelu.fi 

Tutustu myös Meri-Lapin Kansalaisjärjestöstrategiaan tästä.