Järjestöblogi


Jätä kommentti

Simossa pohdittiin yhdistysten yhteistyötä

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry jalkautui Simoon yhdessä Peräpohjolan kehitys ry:n kanssa keskustelemaan tulevaisuuden suunnitelmista ja yhteistyön mahdollisuuksista saman pöydän ääreen yhdistys- ja kuntatoimijoiden kanssa. Haasteet ja mahdollisuudet ovat yhteisiä, kun puhutaan yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden trendeistä ja paikallisen kehittämisen vahvistamisesta.

Tilaisuudessa kuultiin illan aikana sote- ja kylätoimijoiden lisäksi myös urheilu- ja nuorisojärjestöjen paikallisia kuulumisia. Erityisesti urheilutoiminta on Simossa viime vuosina nuortunut ja aktivoitunut. Tyypilliseen tapaan myös Simossa on nähtävissä suuntaus, jossa aktiivisimmat ihmiset hääräävät useissa yhdistyksissä yhtä aikaa, mm. lasten harrastustoiminnan mukana. Tällöin myös yhdistysten keskinäinen yhteistyö on helppoa ja luontevaa.

Avustuksista puhuttaessa esiin nousi sponsoritukien laskeva suuntaus lähivuosina. Miten jatkossa turvataan urheilutoiminnan rahoitus, kun yritykset vähentävät tukiaan? Olisiko tässä paikka yhdistysten yhdessä hakea uusiin toimintamuotoihin uudenlaisia rahoituslähteitä? Esiin nousivat mm. erilaiset hankemahdollisuudet tulevaisuuden toiminnan rahoittamiseksi. Talkootyöllä saadaan helposti seuratoiminnassa katettua hankkeiden omarahoitusosuutta niin, että lopulliset kulut jäävät suhteellisen pieniksi.

Myös yhdistysten tilakysymys on Simossa akuutti. Tarvetta olisi yhdistysten yhteisille toimitiloille, mistä yhdistykset saisivat myös säilytystiloja käyttöönsä. Myös kaikille avoin kohtaamispaikka voitaisiin perustaa samaan yhteyteen lähelle muita kuntakeskuksen palveluita. Tällä saralla työ Simossa jatkuu.

Simon_tyopaja

Advertisement


Jätä kommentti

Ylitorniolla tähdätään tehokkaampaan yhteistyöhön

Keminmaan yhteistyöfoorumin jälkeen kuntakierrokset Meri-Lapin järjestöstrategian merkeissä jatkuivat Ylitorniolla. Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n järjestämään työpajaan oli kunnan valtuustosaliin kokoontunut kattava ryhmä niin kunnan edustajia kuin yhdistystoimijoitakin.

Tilaisuuden aikana selvisi, että Ylitorniolla yhdistykset toimivat aktiivisesti. Erityisesti lukuisten kyläyhdistysten toiminta on tarmokasta ja mukana on runsaasti väkeä ylläpitämässä toimintaa. Kuntaväen puheenvuoroissa nostettiin esille kyläyhdistysten toiminnan tärkeys. Tapahtuman aikana pohdittiin useampia kehityssuuntia, joita varmasti lähdetään myös jatkojalostamaan lähitulevaisuudessa. Toiminnan kehityssuunnitelmat kattoivat vahvasti koko kuntaväestön nuorisosta senioreihin, muun muassa kylätalkkarin, harrastekyyditysten, sekä kohtaamispaikkojen muodossa.

Kuntapuoli oli positiivisella mielellä mukana jo olemassa olevissa toiminnoissa, sekä valmis tukemaan kehiteltäviä toimintamuotoja tehokkaamman yhteistyön saavuttamiseksi. Tila-asiat eivät puhuttaneet Ylitorniollakaan, sillä kunta tarjoaa tiloja maksutta yhdistysten käyttöön ja kyläyhdistyksillä löytyi omiakin tiloja toimintojensa ylläpitämiseen.

Ylitornion kuntapäättäjien toiveissa on, että yhdistykset olisivat helpommin tavoitettavissa. Kunta tarvitsisi yhdistyksiä toiminnoissaan, mutta yhdistys-kunta yhteistyön haasteena nähtiin yhteydenpito. Tätä varten toivottiinkin säännöllisiä tapaamisia kunnan ja järjestöjen kesken. Tässä Majakka voisi toimia esimerkiksi järjestävänä tahona ja olla täten mukana kehittämässä yhteistyöverkostoa Ylitorniolla.

Majakka nähtiin oivana kumppanina myös vapaaehtoistoiminnan koulutuksen tarvetta pohtiessa. Yhteistyökuviossa mietittiin vaihtoehtoa, jossa vapaaehtoistoiminnan resurssikeskuksen toimesta toteuttaan koulutus yhteistyönä Ylitornion toimijoiden kanssa.

Meri-Lapin alueen pienet kunnat toimivat vahvana suunnannäyttäjänä suuremmilleen. Ylitornion tapaamisen positiivinen ilmapiiri valaa uskoa siihen, että kunnan ja kolmannen sektorin väen on mahdollista tehdä tiivistä yhteistyötä toimivalla pohjalla, jolloin jokainen taho hyötyy toimintamuodosta.

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry veti Meri-Lapin järjestöstrategian tulevaisuustyöpajaa Ylitorniolla.

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry veti Meri-Lapin järjestöstrategian tulevaisuustyöpajaa Ylitorniolla.