Järjestöblogi


Jätä kommentti

Kulttuurikaverit valmiina lähtemään seuraksenne tapahtumiin

Noin vuosi sitten Pohjoisen Yhteisöjen tuki – Majakka ry, Länsi-Pohjan Mielenterveysseura ja Suomen Mielenterveysseura järjestivät Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Kulttuurikaveri-vapaaehtois­koulutuksen. Kemin kaupungin kulttuuritoimi on myös ollut toiminnan taustatukena.

Koulutuksesta valmistui kahdeksan kulttuurikaveria, jotka toimivat Kemin kaupungin alueella. Vapaa­ehtoiset opastavat, avustavat ja ovat seurana henkilöille, jotka kokevat hankalaksi lähtemisen kulttuuri­tapahtumaan. Syynä voi olla esimerkiksi liikkumisen vaikeus, ikääntymisen tuomat esteet tai se, ettei ole kaveria kenen kanssa jakaa osallistumisen ilo. Kulttuurikaverin käyttämiseen ei siis ole ikärajaa.

Tapahtumia ja paikkoja, joihin kulttuurikaverin voi pyytää ovat

  • kirjasto
  • teatteri
  • taidemuseo
  • konsertit
  • ulkoilutapahtumat
  • markkinat
  • historiallinen museo
  • lasten kulttuurikeskus

Kulttuurikaverin tuki on asiakkaalle maksutonta, eli asiakas maksaa vain omat matkakulut ja pääsyliput. Kulttuurikaveri voi hakea asiakkaan vaikka kotoa ja saattaa takaisin, tai tapaaminen voi alkaa paikan päällä kulttuuritilaisuudessa. Kulttuurikaverit voivat olla apuna myös ulkoiluttamisessa.

Yhteydenotot ja järjestelyt tapahtuvat Majakan kautta. Yhteyttä voi ottaa joko asiakas itse tai vaikkapa hä­nen läheisensä. Majakan työntekijä välittää pyynnön kulttuurikaverille ja järjestää tapaamisen.

Kiinnostuitko? Lisätietoja kulttuurikaveritoiminnasta ja tapaamisen järjestämisestä antaa vapaaehtois­toiminnan koordinaattori Sini Hölttä, sähköpostitse sini.holtta@majakkatalo.fi tai puhelimitse 050-4408969.

Kulttuurikaverit jäävät odottelemaan yhteydenottojanne.

Advertisement


Jätä kommentti

Nuorta näkökulmaa vapaaehtoistoimintaan

Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmä kokoontui 9.4 Majakkatalossa. Aiemmin ryhmä kokoontui syksyllä 2014. Paikalla oli tällä kertaa viisi edustajaa eri järjestöistä. Kaikilla edustajilla oli taustaa järjestötyöstä ja nuorten kanssa toimimisesta. Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmä toimii Meri-Lapin vapaaehtoisverkoston alla, mutta näkökulma tulee nuorista käsin. Hyviä ideoita ja ajatuksia voidaan ammentaa ryhmien kesken puolin ja toisin.

Ryhmässä lähdettiin miettimään, millaisessa vapaaehtoistoiminnassa nuoret ovat nykyään mukana. Nuoret ovat usein mukana tapahtuman järjestämisessä, monenlaisissa talkootöissä, toimivat kerhonohjaajina ja päivittävät yhdistyksen facebook- ja kotisivuja.

Nuoret lähtevät helpommin mukaan yhdistyksen toimintaan, jos he saavat siitä itsellensä jotain – pääsevät hyödyntämään osaamistaan, saavat uusia kokemuksia, pääsevät virkistäytymään talkootöistä saaduilla varoilla tai saavat olla mukana itselle mielekkäässä tapahtumassa.

Yhdistysten täytyy tarjota nuorille jotain konkreettista, esimerkiksi esitteen tekoa, valokuvausta tai musiikin soittamista tapahtumassa. Toiminnan täytyy olla suunnattu nimenomaan nuorelle, jotta hän kiinnostuu siitä. Ei riitä, että pyydetään tekemään vapaaehtoistyötä. Nuoret eivät usein ymmärrä tai tiedä vapaaehtoistyön määritelmää. Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä usein harrastuksiensa kautta, mutta eivät silti välttämättä miellä sitä vapaaehtoistyöksi.11130084_10152878090782865_9023493499124847475_n

Ryhmässä pohdittiin, mitä nuorten vapaaehtoistoiminta voisi olla tulevaisuudessa. Ajatuksia heräsi mm. siitä, että nuoret voisivat hyödyntää taitojaan tietoteknillisissä asioissa, koska se on osa heidän joka päiväistä elämäänsä. Nuoret ovat mielellään mukana myös kertaluontoisissa jutuissa, kuten tapahtumissa ja tempauksissa, joissa he voivat hyödyntää omaa erikoisosaamistaan.

Seuraava kokoontuminen järjestetään 5.5 klo 10-12 Kemissä. Paikalle toivotaan lisää nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan suunnittelemaan vapaaehtoistoimintaa, joka kiinnostaa nuoria ja tuo uusia harrastusmahdollisuuksia. Mietitään yhdessä, miten saamme nuoret mukaan yhdistyksiin.


Jätä kommentti

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on alkanut!

Meri-Lapin vapaaehtoisverkosto kokoontui ensimmäisen kerran Majakkatalossa 8.4.2015. Paikalla oli edustajia eri alojen yhdistyksistä, kuten liikunta-, potilas – ja nuorisojärjestöistä.

Verkoston tarkoituksena on kehittää vapaaehtoistoimintaa ja saada muilta toimijoilta vertaistukea, vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja jakaa tietoa, nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja lisätä ymmärrystä, kehittää yhteistyötä sektorirajat ylittävästi, kehittää koulutusta, markkinointia ja uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.

Keskustelimme paljon yhdistystoiminnassa ilmenevistä epäkohdista ja pohdimme, kuinka yhdistysten arkea voisi helpottaa ja toimintaa tuoda näkyvämmäksi. Ajatuksia herätti erityisesti järjestötyöllistäminen, yhdistyksien yhteinen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus, järjestökummitoiminta, kouluttajapankki, yhdistysten yhteinen virkistäytyminen sekä uudenlaiset internet-sivut, joista löytäisi alueen vapaaehtoistoiminnan tehtävät.

Lähdimme miettimään, mitä asioita ryhmä lähtee jatkossa työstämään. Vallitsevat teemat ovat koulutuksen kehittäminen, viestintä ja markkinointi sekä vapaaehtoisten jaksaminen, joista seuraavassa kokouksessa keskustelemme tarkemmin. Verkosto on mukana valtakunnallisten Kohtaamispaikkapäivien 2016 suunnittelussa, jotka järjestetään ensi vuonna Meri-Lapissa. Verkoston tehtävänä on pohtia, miten tapahtumassa saadaan merilappilaisuus näkymään.

Verkosto toteuttaa valtakunnallista vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkoston toteutussuunnitelmaa, mutta merilappilaisesta näkökulmasta. Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmän alla toimii nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmä, josta voidaan ammentaa ajatuksia puolin ja toisin.

Meri-Lapin vapaaehtoisverkostoon ovat tervetulleita kaikki yhdistystoimijat Meri-Lapin alueelta! Seuraavan kerran verkosto kokoontuu Torniossa 6.5 klo 13–15.


Jätä kommentti

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry arvioi mennyttä ja linjasi tulevaisuutta

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n piti vuosikokoustaan 31.3.2014. Paikalla oli joukko yhdistysten toimijoita arvioimassa mennyttä ja suuntaamassa Majakan tulevaisuuden toimintaa.

Yhdistyksen puheenjohtajana Culture Power Station – Kulttuurivoimala ry:n puheenjohtaja Kari Lunnas. Yhdistyksen hallituksen muita jäseniä ovat:
Jaakko Alamommo Kemin Seudun Kuuloyhdistys ryunnamed
Kaisa Lauri Länsi-Pohjan Mielenterveysseura ry
Kalevi Lampinen Keminseudun Reuma ry
Marjatta Uusitalo Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kaisa Similä Yhden Vanhemman Perheet ry
Jouko Kilpeläinen Kemin Seudun Invalidit ry
Anneli Mattinen Tornion Kuulo ry
Anja Kerttula Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry
Mirja Viskari Kemin Eläkkeensaajat ry.

Meri-Lapin seutuhallituksen vuonna 2014 hyväksymä ”Yhdessä innostuen – Rohkeasti kehittäen” Meri-Lapin Kansalaisjärjestöstrategia 2030 ja siihen liittyvä ”Luovalla kumppanuudella” toimenpide-ohjelma luo pohjan yhdistyksen tulevaisuuden toiminnalle. Majakka toimii yhdistysten edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatioa tarjoten yhdistyksille ja muille toimijoille yhteisen kehittämisareenan. Toiminnassa painottuvat yhteistyön edistäminen, järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Majakka toimii ruohonjuuritasolla, yhdistysten kanssa ja niiden arjessa.