Järjestöblogi


Jätä kommentti

Meri-Lapin ensimmäiset Kulttuurikaverit ovat täällä!

Pohjoisen Yhteisöjen tuki – Majakka ry sekä Länsi-Pohjan Mielenterveysseura järjestivät Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Kulttuurikaveri-vapaaehtoiskoulutuksen. Myös Kemin kaupungin kulttuuritoimi on aktiivisesti toiminnan taustatukena.

Kulttuurikaverit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka opastavat, avustavat ja ovat seurana henkilöille, jotka kokevat lähtemisen kulttuuritapahtumaan hankalaksi. Syynä voi olla vaikkapa liikkumisen vaikeus, ikääntymisen tuomat esteet tai se, ettei ole kaveria kenen kanssa jakaa osallistumisen ilo.

Koulutus sisälsi luentojen ja vapaaehtoistoiminnan eettisten pelisääntöjen lisäksi opastetun kierroksen Kemin kulttuurikeskuksessa, jonka aikana tutuksi tuli mm. uusiin tiloihin siirtynyt historiallinen museo, sekä teatterin puvustamo, josta löytyikin rekvisiittaa moneen tarpeeseen.

Koulutukseen oli hakeutunut eri-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka ovat myös itse kiinnostuneet kulttuurista.

Nyt odottelevat uunituoreet Kulttuurikaverit yhteydenottoja Majakkaan!547345_10152064052182865_319137304_n

Advertisement


Jätä kommentti

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategialuonnoksen kommentointikierros

Meri-Lapin kehittämiskeskus ja Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry käynnistivät Raha-automaattiyhdistyksen ja Meri-Lapin kuntien rahoittamana Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian laatimisen huhtikuussa 2013. Työtä on tehty rinnakkain Lapin liiton järjestöstrategiatyön kanssa ja Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia toteuttaa Lapin järjestöstrategiaa alueellisesti Meri-Lapissa.Strategian laadinnan tärkeimpinä periaatteina on pidetty toiminnallisuutta, jalkautumista ja yhteisen ymmärryksen rakentamista alhaalta ylöspäin kumpuavana yhteistyönä. Yhdistysten nykytilaa ja tarpeita kartoitettiin yhteistyössä Lapin liiton järjestöstrategiahankkeen kanssa toteutetulla kyselyllä syys-joulukuussa 2013. Sidosryhmähaastatteluiden yhteydessä kartoitettiin kuntatoimijoiden ja keskeisten yhdistysyhteistyötahojen, työvoimahallinnon, sairaanhoitopiirin, oppilaitosten ja yrittäjien edustajien odotuksia ja näkemyksiä kansalaisjärjestöstrategiatyölle. Kuntakohtaiset tulevaisuustyöpajat toteutettiin loka-marraskuussa 2013.

Pyydämme Teitä kommentoimaan Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategialuonnosta 22.-30.4. välisenä aikana. Kommentointikierroksen jälkeen strategialuonnos viedään Meri-Lapin seutuhallituksen hyväksyttäväksi 16.5.

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan strategialuonnokseen ja kommentoimaan sitä.
Meri-Lapin Kansalaisjärjestöstrategialuonnos 21.4.2014https://www.webropolsurveys.com/S/1BC5BC1BD8507718.par

Lisäksi toivomme Teidän ilmoittavan samassa yhteydessä jos yhdistyksellä on meneillään tai suunnitteilla yhteistyöhankkeita Meri-Lapissa. Voitte käyttää myös tähän tarkoitukseen strategian kommentointilinkkiä.

Viestiä voi vapaasti välittää eteenpäin!
majakka_logo_25

 


Jätä kommentti

INTOa nuorisotyöhön!

Invalidiliiton vasta valittu nuorisotyöryhmä INTO kokoontui ensimmäisen kerran uudella kokoonpanolla Allianssi- risteilyllä Tallinnaan 15.-16.4. Työryhmään oli valittu joukko 18-29 vuotiaita aktiivisia nuoria ympäri Suomea, mukana myös allekirjoittanut.

Työryhmän tarkoituksena on vaikuttaa vammaisten nuorten oikeuksien toteutumiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun valtakunnallisella tasolla. Into-työryhmäläisten alueellisena tavoitteena on toiminnan käynnistäminen omalla paikkakunnalla tai sen lähiseudulla. Tällä ensimmäisellä kokoontumiskerralla saimmekin jo kasaan ideoita, joita alamme yhdessä toteuttamaan.

INTO

INTOlaiset: Midia al Hanan, Mia Mäenpää, Jaana Tiiri, Osku Timonen, Teija Karisaari, Suvi Mikkonen, Serenity Paldanius sekä Invalidiliiton järjestötyön suunnittelija ja INTOn ”sihteeri” Mika Saastamoinen

Tämän vuoden suurimpia tavoitteita ovat paikallistoiminnan käynnistäminen sekä nuorten leiri Rovaniemellä ensi syksynä. INTOlaiset ovat myös mukana Sosiaali- ja terveysministeriön vammaisten lasten ja nuorten kuulemistilaisuuden järjestämisessä.

Nähtäväksi jää, mitä kaikkea muuta tämä tehoryhmä saa toimintakautensa aikana kehitettyä!

 

Kevätterveisin,

VET- koordinaattori ja innokas INTOlainen

Teija