Järjestöblogi


Jätä kommentti

Torniossa peräänkuulutettiin järjestöjen yhteistyötä

20140320_kehityspäivä_Tornio_2

Torniossa hankepäivien teemana oli järjestöt hyvinvoinnin voimavarana Meri-Lapissa.

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n järjestämät järjestöjen hankekehityspäivät aloittivat kierroksensa Torniosta torstaina 20.3. Päivän keskustelutilaisuudessa pureuduttiin teemaan järjestöt hyvinvoinnin voimavarana Meri-Lapissa. Tiiviinä ryhmätyöskentelynä läpi viety kehitystilaisuus nosti esille mahdollisuuksia joilla yhdistykset voivat olla tukemassa arjessaan apua tarvitsevia eri ikäryhmissä.

Aluksi pohdittiin nuorten hyvinvointia ja syrjäytymisen ehkäisyä. Paikalle saapuneilla järjestöillä oli näkemys, ja osittain jopa kokemustakin, toimintamalleista joilla nuorisoa voidaan tukea, mutta laajemman toimintamallin luominen tuntui haasteelliselta. Samoihin ongelmatilanteisiin törmättiin kun tilaisuudessa pohdittiin ikäihmisten yksinäisyyteen ja turvattomuuteen kohdistuvia tukitoimintamuotoja, sekä lapsiperheiden ennaltaehkäisevään apuun.

Tilaisuuden aikana todettiin useaan otteeseen, että työkaluja hyvinvoinnin edistämiseksi on olemassa jo useita ja niitä voidaan hyödyntää lapsiperheistä ikäihmisiin. Ongelmaksi tuntui muodostuvan usein järjestöjen välisen yhteistyön puute. Erityisesti kaivattaisiin sektorirajat ylittävää yhteistyötä, jossa esimerkiksi liikuntajärjestö avustaisi ja tukisi ikääntyvien palveluissa terveysalan yhdistystä tai seniorijärjestöt lapisperheiden järjestöjä ennaltaehkäisevän perhetyön muodossa.

Keskustelu yhteistyön mahdollisuuksista kävi vilkkaana ja ideoita toimintamuodoista jaettiin runsaasti. Valmiita ratkaisuja tuntuu olevan, osittain jo käytössäkin, mutta toimintamallin monistaminen laaja-alaisemmaksi on vielä ongelma.

Seuraavaksi järjestöjen hankekehityspäivät pysähtyvät kolmas huhtikuuta Keminmaassa, jossa pohditaan järjestötyöllistämisen mahdollisuuksia ja ongelmakohtia. Kenties tilaisuuden aikana löydetään ratkaisuja myös terveyden ja hyvinvoinin edistämisen hankekehityspäivänä nousseisiin ongelmakohtiin.

Advertisement


Jätä kommentti

Uusi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori esittäytyy!

Hei!

Olen Teija Karisaari, vuonna 2009 Humanistisesta ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiksi valmistunut puuhanainen Kemistä. Mutkien kautta olen päätynyt helmikuun alusta Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:hyn vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi täyttämään Mira Karhun saappaat.

Työurallani olen toiminut erilaisissa tehtävissä ostolaskujen tarkastajasta projektiohjaajaan ja koulunkäyntiavustajaan asti. Pienen elämäni aikana olen ehtinyt toimia useissa järjestöissä niin rivijäsenenä kuin aktiivinakin. Itselleni lähellä sydäntä ovat aina olleet niin vammaisjärjestöjen kuin urheilujärjestöjenkin toiminta. Toimin myös kunnallispolitiikassa niin paljon kun aikani ja voimavarani sallivat.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toivon, että voin palvella asiakkaittemme tarpeita parhaani mukaan, ja tehdä järjestötoimintaa tutuksi yhä laajemmalle yleisölle. Henkilökohtaisena tavoitteenani on saada myös liikuntajärjestöt kiinnostumaan Majakan toiminnasta.

Iloisin yhteistyöterveisin,

Teija Karisaari

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

TK_huoneentaulu