Järjestöblogi


Jätä kommentti

Vapaaehtoiset kurssilla

Kauniina lauantaipäivänä 27.9. kokoontui Majakkaan 15 uutta ja vanhaa vapaaehtoista kuulemaan, mitä vapaaehtoisuus on. Kurssia oli Majakan lisäksi mukana järjestämässä Suomen MielenterveysV__2BBC(2)seura ja Länsi-Pohjan Mielenterveysseura. Kouluttajaksi saimme kurssille vapaaehtoistoiminnan “grand old lady” Ulla Sauvola Yhden Vanhemman Perheiden Liitosta.

Kurssille osallistui Länsi-Pohjan Mielenterveysseuraan vapaaehtoisiksi ryhtyviä, Kulttuurikavereita sekä myös muutama “freelancer”. Päivän aikana käytiin läpi mm. vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä eettisiä periaatteita. Aiheita käytiin läpi niin ryhmässä kuin parikeskusteluina ja kurssilaiset pystyivät vapaasti kertomaan kokemuksistaan.

Kurssin antoisin teema oli ainakin kirjoittajan mielestä keskustelu siitä, kuinka vapaaehtoinen rekrytoidaan ja kuinka hänet saadaan pysymään mukana toiminnassa. Työssäni sekä omassa vapaaehtoistoiminnassa kun olen huomannut, että ihmisten saaminen mukaan voi joskus olla hyvinkin vaikeaa.

Melkeinpä tärkeimmäksi asiaksi nostettiin vapaaehtoistyön oikeanlainen markkinointi ja se, että saadaan juuri oikea ihminen tekemään tiettyä asiaa. Eri töistä pitäisi tehdä sopivia kokonaisuuksia ja ne pitäisi myös pystyä selkeästi avaamaan uudelle vapaaehtoiselle, jotta hän tietää mihin on ryhtymässä. Myös vapaaehtoisen kouluttaminen ja työnohjaus ovat avainasemassa vapaaehtoisen jaksamisen kannalta.

Näin jälkikäteen palaute kurssista on ollut pääsääntöisesti positiivista, ja seuraavasta kurssista tehdään entistä ehompi. Ja toiveissa on, että jatkossa tällaisia kursseja voidaan järjestää yhteistyössä useamman organisaation kanssa, jotta kaikki saisivat saman hyödyn näistä opeista.

Kirjoittaja on Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Advertisement


Jätä kommentti

Meri-Lapin ensimmäiset Kulttuurikaverit ovat täällä!

Pohjoisen Yhteisöjen tuki – Majakka ry sekä Länsi-Pohjan Mielenterveysseura järjestivät Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Kulttuurikaveri-vapaaehtoiskoulutuksen. Myös Kemin kaupungin kulttuuritoimi on aktiivisesti toiminnan taustatukena.

Kulttuurikaverit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka opastavat, avustavat ja ovat seurana henkilöille, jotka kokevat lähtemisen kulttuuritapahtumaan hankalaksi. Syynä voi olla vaikkapa liikkumisen vaikeus, ikääntymisen tuomat esteet tai se, ettei ole kaveria kenen kanssa jakaa osallistumisen ilo.

Koulutus sisälsi luentojen ja vapaaehtoistoiminnan eettisten pelisääntöjen lisäksi opastetun kierroksen Kemin kulttuurikeskuksessa, jonka aikana tutuksi tuli mm. uusiin tiloihin siirtynyt historiallinen museo, sekä teatterin puvustamo, josta löytyikin rekvisiittaa moneen tarpeeseen.

Koulutukseen oli hakeutunut eri-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka ovat myös itse kiinnostuneet kulttuurista.

Nyt odottelevat uunituoreet Kulttuurikaverit yhteydenottoja Majakkaan!547345_10152064052182865_319137304_n