Järjestöblogi


Jätä kommentti

Tunnelmia kuluneelta vuodelta

Vuosi lähenee loppuaan ja joulu jo häämöttää. Nyt on hyvä muistella kulunutta vuotta.20752_1193758083282_5428833_n
Vapaaehtoistoiminnan tiimi on kokenut paljon muutoksia kuluneen vuoden aikana. Mira Karhu siirtyi vuodenvaihteessa muihin tehtäviin ja Sinikka Kähkönen siirtyi takaisin Suomen Mielenterveysseuran Pohjois-Suomen aluetyöntekijäksi. Vuoden aikana ovat Sini ja Teija aloittaneet uusina koordinaattoreina.
Uusia tuulia on pyyhkinyt myös koko vapaaehtoistoiminnan kentän ylitse, sillä Järjestötietopiste- ja Kulttuurikaveri- toiminta on aloitettu keväällä 2014. Järjestötietopisteellä on vuoden aikaan ollut kaiken kaikkiaan 36 eri tahoa, liitoista paikallisyhdistyksiin, esittelemässä toimintaansa. Kulttuurikaveri-vapaaehtoisia on kuluneen vuoden aikana koulutettu 14. Kulttuurikaverin voi tahtoa mukaan kulttuuritapahtumaan, mutta myös ulkoilemaan. Kulttuurikaverimme ovat päässeet käymään asiakkaiden kanssa teatterissa, kirkossa ja Kivalo-opiston konsertissa sekä olleet ulkoilukavereina.
Olemme tukeneet Selkäryhmää ja Crohn ja Colitis-vertaisryhmää viimeisen vuoden aikana. Molemmat ryhmät ovat aloittaneet toimintansa tänä vuonna ja jatkavat tammikuun puolella, heti joulutauon jälkeen. Lankakerä-ryhmämme teki vuoden aikana 16 villasukkaparia, muutamat lapaset, neljä peittoa, kuusi myssyä ja kolmet tossut. Lahjoitimme ihanat tuotokset 9.12. Länsi-Pohjan synnytysosastolle juuri ennen kuin osasto sai poikkeusluvan synnytysten jatkumiselle.
Syksyllä olimme mukana järjestämässä Maailma tuli kaupunkiin- tapahtumaa Kemin Täikön Torille. Ensi vuonna olemme myös mukana järjestämässä tätä upeaa monikulttuurista tapahtumaa. Järjestimme myös ihan oman Arjen Pienet Sankarit- tapahtuman, jossa yli 20 yhdistystä esitteli toimintaansa ja myi tuotteitaan. Tapahtumassa vallitsi lämmin henki, joten siitä oli hyvä aloittaa joulun odotus. Samaisessa tapahtumassa palkitsimme Meri-Lapin Vuoden Vapaaehtoisen Arjen tuki ry:n puheenjohtajan Taru Santamäen ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä.
Vuoteen sisältyy myös paljon vapaaehtoistoiminnan esittelyitä, yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, koulutusten järjestämistä, Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian julkistaminen, haastatteluita radioon ja lehtiin sekä Nuorten Vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmän kokoamista. Monenlaista moneen suuntaan!
Kiitos kaikille yhdistyksille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. Toivomme ensi vuodesta entistä parempaa ja yhteistyörikkaampaa!

Hyvää Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta toivottavat,
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit Sini ja Teija

Advertisement


Jätä kommentti

Vapaaehtoiset kurssilla

Kauniina lauantaipäivänä 27.9. kokoontui Majakkaan 15 uutta ja vanhaa vapaaehtoista kuulemaan, mitä vapaaehtoisuus on. Kurssia oli Majakan lisäksi mukana järjestämässä Suomen MielenterveysV__2BBC(2)seura ja Länsi-Pohjan Mielenterveysseura. Kouluttajaksi saimme kurssille vapaaehtoistoiminnan “grand old lady” Ulla Sauvola Yhden Vanhemman Perheiden Liitosta.

Kurssille osallistui Länsi-Pohjan Mielenterveysseuraan vapaaehtoisiksi ryhtyviä, Kulttuurikavereita sekä myös muutama “freelancer”. Päivän aikana käytiin läpi mm. vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä eettisiä periaatteita. Aiheita käytiin läpi niin ryhmässä kuin parikeskusteluina ja kurssilaiset pystyivät vapaasti kertomaan kokemuksistaan.

Kurssin antoisin teema oli ainakin kirjoittajan mielestä keskustelu siitä, kuinka vapaaehtoinen rekrytoidaan ja kuinka hänet saadaan pysymään mukana toiminnassa. Työssäni sekä omassa vapaaehtoistoiminnassa kun olen huomannut, että ihmisten saaminen mukaan voi joskus olla hyvinkin vaikeaa.

Melkeinpä tärkeimmäksi asiaksi nostettiin vapaaehtoistyön oikeanlainen markkinointi ja se, että saadaan juuri oikea ihminen tekemään tiettyä asiaa. Eri töistä pitäisi tehdä sopivia kokonaisuuksia ja ne pitäisi myös pystyä selkeästi avaamaan uudelle vapaaehtoiselle, jotta hän tietää mihin on ryhtymässä. Myös vapaaehtoisen kouluttaminen ja työnohjaus ovat avainasemassa vapaaehtoisen jaksamisen kannalta.

Näin jälkikäteen palaute kurssista on ollut pääsääntöisesti positiivista, ja seuraavasta kurssista tehdään entistä ehompi. Ja toiveissa on, että jatkossa tällaisia kursseja voidaan järjestää yhteistyössä useamman organisaation kanssa, jotta kaikki saisivat saman hyödyn näistä opeista.

Kirjoittaja on Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.


Jätä kommentti

Meri-Lapin ensimmäiset Kulttuurikaverit ovat täällä!

Pohjoisen Yhteisöjen tuki – Majakka ry sekä Länsi-Pohjan Mielenterveysseura järjestivät Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Kulttuurikaveri-vapaaehtoiskoulutuksen. Myös Kemin kaupungin kulttuuritoimi on aktiivisesti toiminnan taustatukena.

Kulttuurikaverit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka opastavat, avustavat ja ovat seurana henkilöille, jotka kokevat lähtemisen kulttuuritapahtumaan hankalaksi. Syynä voi olla vaikkapa liikkumisen vaikeus, ikääntymisen tuomat esteet tai se, ettei ole kaveria kenen kanssa jakaa osallistumisen ilo.

Koulutus sisälsi luentojen ja vapaaehtoistoiminnan eettisten pelisääntöjen lisäksi opastetun kierroksen Kemin kulttuurikeskuksessa, jonka aikana tutuksi tuli mm. uusiin tiloihin siirtynyt historiallinen museo, sekä teatterin puvustamo, josta löytyikin rekvisiittaa moneen tarpeeseen.

Koulutukseen oli hakeutunut eri-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka ovat myös itse kiinnostuneet kulttuurista.

Nyt odottelevat uunituoreet Kulttuurikaverit yhteydenottoja Majakkaan!547345_10152064052182865_319137304_n