Järjestöblogi


Jätä kommentti

Tornion toimijatapaamisessa lapset ja lapsiperheet keskiössä

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry, Tornion Perheiden Talo ry, Tornion seurakunta ja Tornion kaupunki järjestivät yhteistyössä viime viikolla Tornion seurakunnan tiloissa toimijatapaamisen, jossa lapsien ja lapsiperheiden parempi huominen oli ideariihen keskiössä.

Tilaisuuden alussa kuultiin Tornion kaupungin Perheille parasta, sekä Majakan Yhtä köyttä –hankkeista. Lisäksi Perheiden talo tutustutti kuulijat toimintaansa.

Esittelyiden jälkeen paikalle saapunut suunnittelutyöryhmä jakautui pohtimaan millaisia kehitystarpeita, tai ongelmakohtia lapsien, lapsiperheiden ja nuorten päivittäisestä elämästä löytyy ja mitä niiden hyväksi voitaisiin tehdä.

Toimijatapaaminen tarjosi aktiivista keskustelua ja uusia ideoita kohderyhmän arjen tukemiseen. Paikalle oli saapunut monipuolinen suunnitteluryhmä pohtimaan muun muassa yhdistys – kunta yhteistyötä, sekä suunnittelemaan yhdistysten välistä yhteistyömahdollisuutta lapsien ja lapsiperheiden tukemisen kehittämiseksi.

Ryhmissä ideat sinkoilivat, puhe soljui ja olemassa olevat toimintamallit saivat uusia sisältöjä. Erityisesti, vastikään uutiskynnyksenkin rikkonut, lasten ja nuorten yksinäisyys nostettiin vahvasti esille ryhmätyöskentelyn aikana. Eri toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet saivat ryhmissä päät raksuttamaan myös oman toiminnan kehittämiseksi. Pienryhmien työskentelyä tarkkaillessa huomasi, että alueella on selkeästi halua kehittää lapsiperheille tarjottavia palveluja. Aktiivinen ote keskusteluryhmissä toi kaikkien toimijoiden ideat esille. Samalla yhteistyömahdollisuudet alueen toimijoiden kesken paranivat ja laajalla toimijakentällä kehittämisen mahdollisuudet monipuolistuvat.

Tornion toimijatapaamisessa ideoitiin lapsien, lapsiperheiden ja nuorten voimavaroja lisäävää toimintaa.

Tornion toimijatapaamisessa ideoitiin lapsien, lapsiperheiden ja nuorten voimavaroja lisäävää toimintaa.

Vastassa myös ongelmia

Kuten useasti aiemminkin vastaavissa tapaamisissa suunnittelutyön ohella tiedostettiin toimintamallien ongelmakohdat. Erityisesti yhdistysten kohdalla resurssit ovat usein vaatimattomat ja työtä on paljon. Resurssiongelmissa vedottiin kuntien yhdistyksille osoittamien tukikäytäntöjen järkeistämiseen.

Yhdistysväen keskuudessa toivottiin myös, että kuntapäättäjät ottaisivat aktiivisemman otteen kehitystyössä ja osoittaisivat kiinnostuksensa työtä kohtaan läsnäolollansa tapaamisissa. Yhdistykset toivoivat päättäjätason ymmärtävän, että panostamalla riittävän ajoissa ehkäisevään työhön syntyy säästöä korjaavassa työssä.

Advertisement


Jätä kommentti

Nuorta näkökulmaa vapaaehtoistoimintaan

Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmä kokoontui 9.4 Majakkatalossa. Aiemmin ryhmä kokoontui syksyllä 2014. Paikalla oli tällä kertaa viisi edustajaa eri järjestöistä. Kaikilla edustajilla oli taustaa järjestötyöstä ja nuorten kanssa toimimisesta. Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmä toimii Meri-Lapin vapaaehtoisverkoston alla, mutta näkökulma tulee nuorista käsin. Hyviä ideoita ja ajatuksia voidaan ammentaa ryhmien kesken puolin ja toisin.

Ryhmässä lähdettiin miettimään, millaisessa vapaaehtoistoiminnassa nuoret ovat nykyään mukana. Nuoret ovat usein mukana tapahtuman järjestämisessä, monenlaisissa talkootöissä, toimivat kerhonohjaajina ja päivittävät yhdistyksen facebook- ja kotisivuja.

Nuoret lähtevät helpommin mukaan yhdistyksen toimintaan, jos he saavat siitä itsellensä jotain – pääsevät hyödyntämään osaamistaan, saavat uusia kokemuksia, pääsevät virkistäytymään talkootöistä saaduilla varoilla tai saavat olla mukana itselle mielekkäässä tapahtumassa.

Yhdistysten täytyy tarjota nuorille jotain konkreettista, esimerkiksi esitteen tekoa, valokuvausta tai musiikin soittamista tapahtumassa. Toiminnan täytyy olla suunnattu nimenomaan nuorelle, jotta hän kiinnostuu siitä. Ei riitä, että pyydetään tekemään vapaaehtoistyötä. Nuoret eivät usein ymmärrä tai tiedä vapaaehtoistyön määritelmää. Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä usein harrastuksiensa kautta, mutta eivät silti välttämättä miellä sitä vapaaehtoistyöksi.11130084_10152878090782865_9023493499124847475_n

Ryhmässä pohdittiin, mitä nuorten vapaaehtoistoiminta voisi olla tulevaisuudessa. Ajatuksia heräsi mm. siitä, että nuoret voisivat hyödyntää taitojaan tietoteknillisissä asioissa, koska se on osa heidän joka päiväistä elämäänsä. Nuoret ovat mielellään mukana myös kertaluontoisissa jutuissa, kuten tapahtumissa ja tempauksissa, joissa he voivat hyödyntää omaa erikoisosaamistaan.

Seuraava kokoontuminen järjestetään 5.5 klo 10-12 Kemissä. Paikalle toivotaan lisää nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan suunnittelemaan vapaaehtoistoimintaa, joka kiinnostaa nuoria ja tuo uusia harrastusmahdollisuuksia. Mietitään yhdessä, miten saamme nuoret mukaan yhdistyksiin.