Järjestöblogi


Jätä kommentti

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on alkanut!

Meri-Lapin vapaaehtoisverkosto kokoontui ensimmäisen kerran Majakkatalossa 8.4.2015. Paikalla oli edustajia eri alojen yhdistyksistä, kuten liikunta-, potilas – ja nuorisojärjestöistä.

Verkoston tarkoituksena on kehittää vapaaehtoistoimintaa ja saada muilta toimijoilta vertaistukea, vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja jakaa tietoa, nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja lisätä ymmärrystä, kehittää yhteistyötä sektorirajat ylittävästi, kehittää koulutusta, markkinointia ja uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.

Keskustelimme paljon yhdistystoiminnassa ilmenevistä epäkohdista ja pohdimme, kuinka yhdistysten arkea voisi helpottaa ja toimintaa tuoda näkyvämmäksi. Ajatuksia herätti erityisesti järjestötyöllistäminen, yhdistyksien yhteinen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus, järjestökummitoiminta, kouluttajapankki, yhdistysten yhteinen virkistäytyminen sekä uudenlaiset internet-sivut, joista löytäisi alueen vapaaehtoistoiminnan tehtävät.

Lähdimme miettimään, mitä asioita ryhmä lähtee jatkossa työstämään. Vallitsevat teemat ovat koulutuksen kehittäminen, viestintä ja markkinointi sekä vapaaehtoisten jaksaminen, joista seuraavassa kokouksessa keskustelemme tarkemmin. Verkosto on mukana valtakunnallisten Kohtaamispaikkapäivien 2016 suunnittelussa, jotka järjestetään ensi vuonna Meri-Lapissa. Verkoston tehtävänä on pohtia, miten tapahtumassa saadaan merilappilaisuus näkymään.

Verkosto toteuttaa valtakunnallista vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkoston toteutussuunnitelmaa, mutta merilappilaisesta näkökulmasta. Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmän alla toimii nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjäryhmä, josta voidaan ammentaa ajatuksia puolin ja toisin.

Meri-Lapin vapaaehtoisverkostoon ovat tervetulleita kaikki yhdistystoimijat Meri-Lapin alueelta! Seuraavan kerran verkosto kokoontuu Torniossa 6.5 klo 13–15.

Advertisement