Järjestöblogi


Jätä kommentti

Pako mukavuusalueelta

Noin yhdeksän viikkoa sitten aloitin työharjoittelun Majakassa. Huomasin pian, miten mahtava yhteishenki täällä on, työntekijöiden vaihtuvuudesta huolimatta. Olin kuitenkin lievästi sanottuna hämmentynyt kaikista lyhenteistä. HYTE, VATES, Valikko, PATU, HYVIS, Yhtä köyttä… mistä oikein on kysymys? Hyvin hitaasti – ja samalla hyvin epävarmasti – termit ja verkostojen toiminta alkoivat selkiytyä. Yllätyin siitä, miten monessa Majakka ehtii olla mukana näin pienellä henkilöstöllä.

Kiirettä pitää myös Yhtä köyttä -hankkeessa, jossa tähdätään kylien monipalvelupisteiden luomiseen. Koska hankkeessa on mukana monta kylää, kaikki asiat – kyselyt, kutsut, vierailut ja kehittämissuunnitelmat – tehdään tietysti moneen kertaan. Kylille järjestettiin yhteinen kyläpäiväkin Paakkolassa helmikuun lopulla, jotta he voisivat tutustua toisiinsa ja kuulla, mitä muilla kylillä puuhataan. Töitä hankkeessa riittää jatkossakin, jos sen toinen vaihe käynnistyy suunnitelmien mukaan.

Kiinnostavinta työharjoittelussa oli kyläpäivän suunnittelu, some-kanavien käyttö sekä yhteistyötapaaminen Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen tiimoilta. Uskon tällaisten tapaamisten motivoivan ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä hankkeen kanssa ja pyrkivät toteuttamaan sitä tahoillaan. Päällimmäisenä mieleeni jäi se, mitä mahdollisuuksia yhteistyöhön kätkeytyy, kun halua ja resursseja löytyy.

Työharjoittelu ei ollut helppo, mutta sitäkin opettavaisempi. Järjestötietopisteen aikojen täyttäminen tuotti hetkittäin tuskaa. Päädyin soittelemaan järjestöjen yhteyshenkilöille ja pyytämään heidän järjestöjään esittelemään toimintaansa järjestötietopisteelle. Minunlaiselleni ujolle ihmiselle tuo tehtävä ei todellakaan ollut helppo.

Havahduin ajatukseen: miksi sen olisi pitänytkään olla helppo? Työharjoittelu, samoin kuin koko elämämme, on itsensä kehittämistä. Kuten olen viisaiden ihmisten kuullut sanovan, me kehitymme ihmisinä vain silloin, kun uskallamme astua mukavuusalueemme ulkopuolelle. Silloin olemme epävarmoja ja haavoittuvaisia, kompastelemme ja kaadumme – mutta silloin kehitymme kaikkein eniten.

 

Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen,

Saana Posio

Sosionomiopiskelija

20170721_235308 (1)


Jätä kommentti

Helmikuun kuulumisia

Helmikuun lopussa Majakan tiloissa kävi kuhina. Jo toiminnassa olevan nuorten elämänkaariverkoston lisäksi polkaistiin käyntiin lapsiperheiden ja ikääntyvien elämänkaariverkostot sekä järjestöjen palveluverkosto.

Projektipäällikkö Tarja avasi kokouksen ja esitteli järjestöverkostojen tarkoituksen ja tehtävän, josta hän siirtyikin jouhevasti Yhtä köyttä -hankkeen kuulumisiin. Tietotiimin Samuli vei meidät keväällä avattavien järjestötietopalvelun sivujen maailmaan. Seuraavaksi osallistujat pääsivät tositoimiin, kun projektikoordinaattori Anne pyysi heitä kirjoittamaan omenan ja pilven muotoisiin lappuihin toiveita ja odotuksia verkostoon liittyen. Laput kiinnitettiin seinälle ”puuhun” ja käytiin yhdessä läpi. Verkostojen tärkeimpänä tehtävänä pidettiin itse verkostoitumista ja eri tahojen välistä yhteistyötä.

Yhtä köyttä -hanke toimii jatkossa verkostojen koollekutsujana Hyvis-hankkeen päättymisen vuoksi. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos kaikille osallistujille!

Kollaasi2


Jätä kommentti

Infon terveiset

Majakan infon ensimmäinen alkuvuosi on ollut vilkasta aikaa, olemme saaneet Majakkaan 11 uutta jäsentä ja niitä on nyt yhteensä 68. Pyydämmekin, että te yhdistykset pidätte meidät ajan tasalla, kun yhdistyksenne yhteystiedot tai henkilöt muuttuvat, tiedot voi laittaa sähköpostilla infoon (info@majakkatalo.fi) tai puhelimitse 050 409 9683.

Kevään aikana Majakassa järjestettiin joka toinen keskiviikko keskusteluilta ja aiheet olivat mm. mielen hyvinvointi, sosiaalinen media, matkailu, luonto, lasten harrastukset, kuntavaikuttaminen. Kevään aikana infopisteessä oli kaksi maahanmuuttajaan työssäoppimassa, heidän molempien tavoitteena oli tutustua suomalaiseen työelämään ja sen sääntöihin sekä oppia puhumaan rohkeammin suomen kieltä. Molemmat harjoittelijat olivat tyytyväisiä harjoitteluaikaan Majakassa ja siihen, kuinka hyvin koko henkilöstö otti heidät vastaan. Kevään aikana meillä kokoontui maahanmuuttajille suunnattu osuuskuntakoulutus, joka oli TE- keskuksen järjestämä koulutus. Meillä Majakka pyörii edelleen samaan malliin, voi käydä lukemassa päivän lehden, kahvittelemassa tai vaikka piipahtamassa asiakaspäätteellä. Meille voi myös edelleen tuoda käytettyjä silmälaseja, jotka lähtevät silmälasiliikkeen välityksellä kehitysmaihin. Silmälasien kierrätys on helppo tapa tehdä hyväntekeväisyyttä kehitysmaissa asuvien hyväksi. Majakan käytävällä olevaan Levylaariin voi tuoda käytettyjä CD ja DVD levyä tai ottaa itselleen mieluisen levyn mukaan. Majakan käytäviä ja seiniä mm. yhdistykset voivat hyödyntää esim. esittely ja näyttelypaikkoina. Tälläkin hetkellä kahvila Poijussa meillä on Majakan työntekijän luontovalokuvia.

 Lankakerä

Talvi on selätetty ja kesää kohti kovasti mennään. Meillä Majakassa Lankakeräryhmä jatkoi kutomista, virkkaamista ja näpräämistä myös vuoden 2017 alusta alkaen, Lankakeräryhmän teemana on suomi 100 vuotta, jonka innoittamana myymme Majakassa mm. sukkia, lapasia, myssyjä, huiveja, joista saadut varat käytetään Kemin veteraanien hyväksi. Toukokuun viimeisenä tiistaina vietimme Majakassa Lankakeräryhmän kevätkauden päättäjäisiä iloisesti kakkukahvien merkeissä. Syksyllä taas jatketaan tehden hyvin alkanutta hyväntekeväisyyttä. Toivottavasti saisimme myös lisää uusia innostuneista kutojia ja virkkajia mukaan Lankakeräryhmään syksyn saapuessa.

lankakerä

Järjestötietopiste

Järjestötietopiste jatkoi taas joulutauon jälkeen toimintaansa Länsi- Pohjan keskussairaalan ala- aulassa. Esittely on edelleen joka tiistai klo 10- 14. Kevään aikana oli yhteensä 17 eri yhdistystä esittelemässä toimintaansa. Suurin osa esittelijöistä oli sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä. Lisäksi mukana oli mm. Riku – Rikosuhripäivystys ja Seutukunnallinen potilas- ja sosiaaliasiamies palvelut. Luotolan Nuoret ry / ISOSISKO ja ISOVELI- hanke kävi myös esittelemässä toimintaansa. Järjestötietopiste jatkaa taas toimintaansa syksyllä joka tiistai. Vapaita aikoja voi kysellä Infopisteestä, niitä löytyy kyllä vielä.

kesäloma

Majakka on kesälomalla heinäkuun ajan, tavoitatte infon henkilökuntaa puhelimitse
050 409 9683 tai sähköpostilla i
nfo@majakkatalo.fi ma – pe klo 8.00 – 12.30


Jätä kommentti

Asiakaskysely vahvisti: Majakan valolle on tilausta

majakka-pienempiMeri-Lapin alueella toimiva Järjestökeskus Majakka teki taannoin asiakaskyselyn sidosryhmilleen. Vastausten perusteella Majakka täyttää tehtävänsä sangen hyvin. Kehittämistoiveissa tuli esille esimerkiksi keskuksen tunnettavuuden ja kasvokkaisten kontaktien lisääminen.

Asiakaskysely Majakan toiminnasta suunnattiin sen keskeisille sidosryhmille, kuten jäsenyhdistyksille,  yhteistyökumppaneille ja ryhmiin osallistuneille. Jäsenyhdistyksiä ja yhteistyökumppaneita lähestyttiin sähköpostitse omilla kysymysarsenaaleillaan, joihin vastauksia pyydettiin kirjallisesti ja nimettömästi. Ryhmään osallistuneet saivat vastata nimettömästi paperilomakkeella.

Kaikkiaan sähköpostikyselyn kohteena oli reilut puolentoista tuhatta henkilöä tai yhteisöä,  jotka olivat olleet jossain yhteyksissä Majakkaan.

Vastausten perusteella reilut 70 prosenttia jäsenyhdistyksistä on ” täysin samaa mieltä” Majakan toiminnan tarpeellisuudesta  ja 27 prosenttia ”jokseenkin samaa mieltä”. Yhteistyön hedelmällisyydestä Majakan kanssa vastaajat ovat 55 prosenttisesti ”jokseenkin” ja 36 prosenttisesti ”täysin samaa mieltä”.  Neljä viidestä vastaajasta oli ”jokseenkin samaa mieltä” siitä, että  Majakan toiminta on näkyvää ja selkeää,  loput olivat asiasta ”täysin saamaa mieltä”.

Vastausvaihtoehdot väittämiin olivat ”täysin eri mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”täysin samaa mieltä”, ”ei kokemusta”.

Parhaiten Majakan toiminnan katsottiin toteutuneen kansalaistoiminnan tunnettavuuden ja näkyvyyden lisäämisessä ja vähiten  puolestaan ruohonjuuritason toiminnassa yhdistysten arjessa.

Yhdestätoista jäsenjärjestön vastauksesta vain yksi sisälsi kehittämisehdotuksen: sivutoimipiste Tornioon. Vaikka Majakan ainoat omat tilat sijaitsevat Kemissä, sen toiminta-ajatuksena on palvella koko Meri-Lapin järjestökenttää yhtä kattavasti. Majakalla on lisäksi jäsenyhdistyksiä Meri-Lapin ulkopuolelta. Vastanneet jäsenyhdistykset edustavat yli 80 prosenttisesti sosiaali- ja terveysalaa.

Kyselyyn vastanneista yhteistyökumppaneista reilut 70 prosenttia edustaa järjestökenttää, noin 10 prosenttia kuntia tai kuntayhtymiä ja reilut puolenkymmentä prosenttia oppilaitoksia. Yhteistyökumppaneilta tuli kaikkiaan 118 vastausta. Näistä noin viidennes ilmoitti tuntevansa Majakan ”hyvin” ja saman verran ”huonosti”,  reilu puolet ”kohtalaisesti” ja vajaat kymmenen prosenttia ”ei lainkaan”. Vastausvaihtoehdot Majakan tuntemisesta olivat ”hyvin”, ”kohtalaisesti”, ”huonosti”, ”ei lainkaan”.

Majakan toiminnan hyötyinä nähtiin muun muassa yhteisöllisyys, yhteistyöverkostojen koordinointi sekä alueellisen järjestökentän asioista tiedottaminen. Lisäksi vastauksissa huomioitiin monet Majakan käytännölliset palvelut, kuten kokoustilat, IT-tuki sekä muu neuvonta ja ohjaus.

Yhteistyökumppaneiden kehittämistoiveissa mainittiin muun muassa Majakan näkyvyyden ja saavutusten korostaminen, yhteisten avointen tilaisuuksien lisääminen eri toimijoiden kontaktoimiseksi sekä Majakan profiilin nostaminen järjestöjen yhteisenä edustajana ja edunvalvojana. Yksi vastaaja kyseenalaisti jäsenyhdistyslähtöisyyden ja alueellisuuden toteutumisen Majakan toiminnassa.

Ryhmiin osallistuneet täyttivät vastauslaatikkoa viidellä vastauslomakkeella. Niiden mukaan vastaajien odotukset Majakkaa ja sen ryhmiä kohtaan ovat täyttyneet täysin.

Neljä viidestä vastaajasta koki toiminnan mielekkääksi;  ryhmään osallistuminen oli lisännyt heidän hyvinvointiaan ”sataprosenttisesti” tuottaen heidän elämäänsä ”vaihtelua, piristystä ja iloa”.  Toiveena Majakalle sekä myös ryhmäläisille itselleen esitettiin osallistujamäärien kasvattamista.


Jätä kommentti

”Soppatykkimiehestä” vuoden vapaaehtoinen

matti-vapaaeht-palkittu

Tervolalainen Matti Tauriainen on palkittu Meri-Lapin vuoden vapaaehoistyöntekijänä. Kansalaistoiminnankeskus Majakan perinteisessä glögitilaisuudessa huomionosoitusta oli todistamassa muutamia kymmeniä vieraita perjantaina 9. joulukuuta.

– Tämä oli yllätys. Itsehän sitä ei osaa omaa työtään arvostaa, mutta kyllä se lämmittää, kun muut arvostavat, Tauriainen totesi.

Monenkirjavan vapaaehtoistyöuran omaava mies otaksuu, että avoimen äänestyksen kautta palkinnon napsahtamiseen kohdalleen vaikutti ratkaisevasti Suomi mies seikkailee –tilaisuuden taannoinen ”soppatykitys”.

– Teemme Mattisen-Liimatan kyläyhdistyksen soppatykin kanssa keikkoja erilaisiin yleisötilaisuuksiin, joissa tarjoamme asiakkaan tilauksen mukaan esimerkiksi hernekeittoa tai lihakeittoa.

Tykkivuoro alkaa aamuyöstä

– Tykkityöpäivät aloitetaan neljän tienoilla aamuyöstä jotta sopat olisivat jaossa aamupäivästä. Työvuoro päättyy noin seitsemän kieppeillä alkuillasta, kun kalusto on huollettu. Tuotto menee kyläyhdistykselle, jonka varapuheenjohtajana ja jokapaikan höylänä toimin.

Tauriaisen vapaaehtoistyön toimenkuvaan kuuluvat nykyään lisäksi  Rakennusliiton paikallisosaston ja Runkauksen kalastuskunnan johtokunnan aktiivina toimiminen. Takavuosina mies tunnettiin myös uurastuksestaan nuorten urheiluharrastusten ohjaajana.

Tauriainen valittiin vuoden vapaaehtoiseksi avoimella yleisöäänestyksellä, jonka hän voitti ylivoimaisesti. Äänestäjät luonnehtivat miestä perusteluissaan muun muassa hyvin auttavaiseksi ja ahkeraksi  vapaahetoistyön uurastajaksi,  jolta käy ”homma kuin homma”.  Häntä pidetään myös kylätoiminnan kehittäjänä, joka saa asioita eteenpäin.

Vapaaehtoistyöllä suuri merkitys

– Vapaaehtoistyössä ei tunteja lasketa, se on elämäntapa. Tarkoitukseni on jatkaa niin kauon, kun terveys kestää ja minua pidetään matkassa. Vapaaehtoistyöllä on yhteiskunnassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin suuri merkitys. Moni kehittämistyö on sen varassa.

Meri-Lapin Vuoden vapaaehtoinen –tunnustuspalkinnon myöntää vuosittain Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkosto. Palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota vapaaehtoistoiminnan ja muunkin kansalaistoiminnan merkitykseen ihmisen osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä tehdä vapaaehtoistyötä näkyvämmäksi.

Tunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna Meri-Lapissa yhdeksättä kertaa. Palkinnon luovuttivat Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n hallituksen puheenjohtaja Kaisa Lauri ja toiminnanjohtaja Tuula Huttunen-Koivumaa. Lapin AMK muisti vapaaehtoistyöstä palkittua Tauriaista kehonkoostumusmittaus-lahjalla.

Palkinnonluovutustilaisuudessa esiintyi Kemin nuorisotoimen Kemi Factori –työpajan bändi, joka viihdytti vieraita ammattimaisin ottein joulumusiikillaan.

kemi-factori-bandi-kuva


Jätä kommentti

Uusia kasvoja infoon

img_2331

Majakan infon toiminnasta vastaavat järjestösihteeri Tuula (vas.) ja uusina järjestöavustajina Eija ja Ella.

Majakkatalon infossa on aloittanut kaksi uutta järjestöavustajaa; marraskuun lopussa talon jättäneen Sirpan töitä ovat tulleet jatkamaan Eija ja Ella. Tuttuna kasvona  infon palveluihin osallistuu edelleen myös  järjestösihteeri Tuula.

Reilut parikymmentä vuotta Kemissä asunut Eija on kotoisin Pohjois-Savosta, Vieremältä. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Tornion sairaskotisäätiöllä sotaveteraanien avustajana ja Kemin kaupungin Lasten talolla taideohjaajana.

Majakka oli Eijalle jossain määrin tuttu jo entuudestaan, koska hän on toiminut vuosia Lapin Autismi ja Aspergeryhdistyksen hallituksessa. Parin muun järjestöjäsenyyden lisäksi hän harrastaa teatteria, valokuvausta, joogaa ja käsitöitä.

– Olen viihtynyt Majakassa hyvin. Tehtävät ovat vaihtelevia ja täällä tapaa uusia ihmisiä – yhdistystoiminta kiinnostaa minua ylipäänsä, Eija summaa.

Toisena infotyöntekijänä marraskuulla aloittanut Ella on lähtöisin Itä-Lapista, mutta asunut Kemissä jo lähes vuosikymmenen.Ellan työhistoriasta löytyy muun muassa painopinnan valmistusta ja myyntityötä, josta hänellä on myös ammattitutkinto. Harrastuksikseen Ella mainitsee lukemisen, kesäkalastuksen ja retkeilyn.

– Olen tykännyt työskennellä Majakassa, koska työ on monipuolista ja minut on otettu täällä hyvin vastaan. Tuntuu kuin olisin ollut  talossa jo pitempäänkin, Ella toteaa.

Sirpan työssäoppismisjakso päättyi

Sirpa on työskennellyt infossa järjestöavustajana lähemmäs pari vuotta suorittaen merkonomikoulutuksen työssäoppimisjaksoa koulun työjärjestyksen mukaisesti.Yli 30 vuoden käyttötavaramyyjän työn jälkeen järjestökenttä on tarjonnut Sirpalle mielekkäita uudenlaisia tehtäviä.

– Olen tykännyt työskennellä Majakassa, täällä on mahtava työporukka ja järjestötoimijat ovat mukavia asiakkaita. Pidän järjestökenttää tärkeänä; tein itsekin ennen paljon vapaaehtoistyötä lasten harrastuksiin liittyen, Sirpa kertoo.


Jätä kommentti

Oletko valmis hyppäämään liikkuvaan junaan?

Jälleen kerran olen saanut todeta kuinka mielenkiintoista järjestökoordinaattorin työ on. Alkusyksystä oli paljon messuja, käytännön järjestelyjä ja kokouksia kalenteri pullollaan. Loppusyksyyn mentäessä on työnkuva muuttunut enemmän pohdiskelevaan, analysoivaan ja innostavaan kehittäjätyöhön. Erinäisiä hakemuksia ja suunnitelmia on saanut aivot solmussa kirjoittaa. Kirjoitustyön lisäksi kehitystyöhön liittyy onneksi muutakin, viime viikkojen aikana olen saanut etuoikeuden osallistua monenlaisiin kehittäjätilaisuuksiin ja seminaareihin.

Matkailumarkkinoinnin älykkäät ratkaisut- seminaari oli 26.10 Aineen taidemuseolla, Innostamo-verkostotapaaminen 28.10 Luotolan nuorten järjestämänä, järjestöjen tutustumismatka Rovaniemen neuvokkaaseen ja lapin ensi- ja turvakotiin 2.11 ja Lapin ammattikorkeakoulun Valakiat-kumppanuustapahtuma 10.11 Tornion elämystehtaalla. Ajatusten tuulettaminen ihmisten kanssa, uuden tiedon saaminen ja toisten kokemuksista kuuleminen on se painekattila, jossa parhaimmat keitokset syntyy.

Päällimmäisenä näistä tapahtumista minulle on jäänyt silmiä avaava tietopaketti siitä, missä ollaan ja minne ollaan menossa kovalla tohinalla. Uudet teknologiset ratkaisut ovat ja tulevat olemaan käytössä, halusimme sitä tai emme. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten pankkeja oli joka kaupunginosassa, nyt vain keskustassa. Suurin osa palveluista on siirtynyt sähköiseen asiointiin. Säästää aikaa ja rahaa. Henkilökohtaista kanssakäymistä ei juuri ole. Näin on käynyt tai on käymässä joka palvelun kanssa. Monia esityksiä kuunnellessa ajatukset tuntuivat lähinnä tieteiselokuvien selostuksilta, mutta ei, teknologia on jo olemassa ja odottaa vaan käyttöönottoa.

Toinen viesti, jonka tallensin visusti korvan taakse, on somen hyödyntäminen. Silmät avautuivat uudella tavalla huomaaman somen voiman ja mahdollisuudet. Twitter, pinterest, facebook, instagram, youtube ja niin edelleen, kanavia on pilvin pimein. Suuremmat toimijat näitä jo hyödyntävät, mutta kellä vapaaehtoistyöntekijällä on aikaa jatkuvasti päivittää, seurata ja vastata eli mennä nettiin koko ajan? Minua on valistettu moneen otteeseen siitä kuinka nuoret eivät mene nettiin vaan ovat siellä koko ajan. Nuoret määräävät kehityksen suunnan, ovat viitoittajia. Puhelinsoittokin on jo aika ”out” ja chatit on ”se” kanava jossa kommunikaatio tapahtuu, kaiken pitää olla helppoa ja nopeaa. Sekin kerrottiin, että ei kannata ottaa kaikkia kanavia hallintaansa, vaan valita pari vahvaa, jotka palvelevat omia tarkoitusperiä ja toimia niissä aktiivisesti. Nyrkkisääntöjä näissä kanavissa oli muutama; eli hyviä kuvia, hyviä videoita, selkeästi ja tasokkaasti tuotu viesti, läsnäolo kanavan vaatimalla tavalla, verkostojen luominen, pönötys pois, tarinan kautta kerronta (tarinat tuovat asian ihmisten lähelle) ja tärkeimpänä, aitous ja rehellisyys viestinnässä tulee muistaa.

Sosiaalisen median ja brändäyksen ammattilainen Kati Koivusen missio on istuttaa Lappiin kulttuuria, joka kannustaa yksilön osaamisen ja vahvuuksien esille tuomista. Minä haluaisin nostaa innostusta tuoda esiin järjestöjen osaaminen ja vahvuuksia. Some- kanavat ovat oivallisia välineitä tähän; kukkaroystävällisiä, ajankohtaisia ja mikä parasta- se tavoittaa uutta kohderyhmää. Mutta miten osaan toimia somekanavissa? Miten viesti tuodaan esiin niin että se on houkutteleva ja massasta erottuva?  Muun muassa näihin kysymyksiin teen parhaani, että Majakka järjestöjen tukiorganisaationa pystyy vastaamaan. Vuodelle 2017 on suunnitelmissa monta työpajaa/koulutusta, jotka antavat järjestökentälle välineitä toimia tämän päivän viestintävälineissä. Oletko sinä valmis hyppäämään liikkuvaan junaan? Asemalla ihmettely ei pidemmän päälle kannata. Toivottavasti nähdään yhteisissä työpajoissa uusien työtapojen merkeissä.

Anne

Anne Oikarinen
Järjestökoordinaattori
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry
Pohjoisrantakatu 5, 2.krs, Kemi
puh: 050 4408969